Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea, menţinerea, dezvoltarea, gestionarea şi finanţarea fondului genetic de culturi agricole.

 


 

 

În conformitate cu art. 9 al Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în colaborare cu instituţiile ştiinţifice din domeniul ameliorării soiurilor de plante, a iniţiat elaborarea proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea, menţinerea, dezvoltarea, gestionarea şi finanţarea fondului genetic de culturi agricole.

Proiectul hotărîrii de Guvern nominalizate  va fi elaborat în conformitate cu prevederilor art.3 al Legii nr. 68/2013 despre seminţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,  nr.130-134, art.417). 

Prevederile regulamentului respectiv se referă la activitatea instituţiilor ştiinţifice din domeniul ameliorării soiurilor de plante şi vor reglementa modul de gestionare şi finanţare a fondului genetic de culturi agricole - de cîmp, legumicole, pomicole, nucifere, bacifere şi viţă de vie.

Propunerile   şi recomandările pe marginea proiectului hotărîrii de Guvern  menţionate pot fi prezentate , în termen de 15 zile calendaristice după publicarea acestuia pe pagina web a Ministerului,  la adresa electronică valeriu.cebotari@madrm.gov.md sau  pe suport de hârtie la  adresa or. Chișinău,  str. Constantin Tănase, 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, bir.602, tel. pentru relații - 022 204 533.