Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

 


 

 

În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 15 iulie 2019, elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale (AGRM).

         Necesitatea elaborării, promovării şi aprobării proiectuluide act normativ este determinată de faptul efectuării prin Legea nr. 140/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative,  a modificărilor și completărilor în special la:

         - art. 6 alin. (2) din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, conform cărora „Serviciile prestate de autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control și cuantumul tarifelor pentru prestarea acestora, … trebuie să fie expres prevăzute în nomenclatorul serviciilor aprobat de către Guvern. Cuantumul tarifelor pentru prestarea serviciilor se stabilește conform metodologiei aprobate de către Guvern. Veniturile obținute din prestarea serviciilor se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”

       - art. 17 alin. (4) din Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate conform căruia, „Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către alte autorităţi administrative centrale, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”.

Prin urmare, în vederea posibilității reglementării de către AGRM a tarifelor pentru prestarea serviciilor privind expertiza de stat a rezervelor de substanțe minerale utile, expertiza de stat a informației geologice cu privire la subsol, eliberarea informațiilor din Fondul de stat de informații privind subsolul, eliberarea pachetului documentației geologice pentru concursul de atribuire în folosință a sectoarelor de subsol, este necesar ca prin hotărîre de Guvern să fie aprobată metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către autoritate administrativă în cauză, fapt pentru care, este necesar a fi elaborat proiectul de act normativ indicat în Anunț.

         Astfel, propunerile, sugestiile și recomandările pentru elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pot fi expediate pînă la data de 1 august 2019, la adresa electronică: directia.geologica@agrm.gov.md, tel: 022 719 748 sau pe suport de hîrtie la adresa AGRM: MD 2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156