Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciile prestate de Inspectoratul pentru Protecția mediului și subdiviziunile sale teritoriale

 

ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciile prestate de Inspectoratul pentru Protecția mediului și subdiviziunile sale teritoriale, modul de formare şi direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale, Metodologiei de calcul a tarifelor,  Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului și subdiviziunile sale teritoriale


 

În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Inspectoratul pentru Protecția Mediului prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, începînd cu data de 17 iulie 2019, elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciile prestate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și subdiviziunile sale teritoriale, modul de formare şi direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale, Metodologiei de calcul a tarifelor,  Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului și subdiviziunile sale teritoriale (IPM).

         Potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, Serviciile prestate de autoritățile administraţiei publice şi alte instituţii cu funcții de reglementare şi control și cuantumul tarifelor pentru prestarea acestora, … trebuie să fie expres prevăzute în nomenclatorul serviciilor aprobat de către Guvern. Cuantumul tarifelor pentru prestarea serviciilor se stabilește conform metodologiei aprobate de către Guvern. Veniturile obținute din prestarea serviciilor se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.

În conformitate cu art. 17 alin. (4) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către alte autorităţi administrative centrale, cu excepția cazurilor în care aceasta ține de competența Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Prin urmare, în vederea reglementării tarifelor pentru prestarea serviciilor prestate de către IPM, este necesară aprobarea prin hotărîre de Guvern a metodologiei de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice, fapt pentru care este inițiat procesul de elaborare a proiectului actului normativ.

         Astfel, propunerile, sugestiile și recomandările pentru elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pot fi expediate pînă la data de 1 august 2019, la adresa electronică: psenicinii@ipm.gov.md, tel: 022 22 69 46 sau pe suport de hârtie la adresa IPM: MD 2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.