Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1297/ 2016 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul materialului reproductiv.

 

 


 

 

În conformitate cu art. 9 al Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 14 martie 2019, elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1297/ 2016 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul materialului reproductiv.

Proiectul Hotărîrii de Guvern este elaborat în conformitate cu prevederile art. 29 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară și vine întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1472 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, în special a titlului V „Comerţ şi aspecte legate de comerţ”, capitolul 4 „Măsuri sanitare si fitosanitare”, secţiunea 3 „Introducerea pe piaţă a produselor alimentare, a hranei pentru animale şi a subproduselor de origine animală”.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi expediate până pe data de 01 aprilie 2019, la adresa electronică: vitalie.dragan@madrm.gov.md, sau pe suport de hârtie la  adresa or. Chișinău,  str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, tel. pentru relații - 022 204 549.