Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor

 


 

În conformitate cu art. 9 al Legii Nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, începând cu data de 04 iulie 2019, elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor.

 

Elaborarea proiectului respectiv este fundamentată de prevederile art. 16 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916) și reiese din prevederile Directivei 1999/31/EC a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) L 182/1 din 16 iulie 1999, ca obligație a țării stabilită în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016.

 

Astfel, propunerile, sugestiile și recomandările pentru elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la data de 16 iulie 2019, către dna Svetlana Bolocan șef, Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice, la adresa electronică: svetlana.bolocan@madrm.gov.md, tel: 022 204-525, sau la adresa: or. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.