Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la sistarea exportului masei lemnoase

 


 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începând cu data de 10 octombrie 2019,  elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la sistarea exportului masei lemnoase.
 
Necesitatea elaborării proiectului 
Proiectul hotărîrii de Guvern prevede abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 664/2016 cu privire la sistarea temporară a exportului de masă lemnoasă și stabilirea unor reglementări  cu referință la sistarea exportului lemnului brut, încadrat în poziția tarifară 4403 din Nomenclatura combinată a mărfurilor.
 
Propunerile și recomandările pe marginea proiectului actului normativ sus menționat, pot fi expediate până pe data de 10 noiembrie 2019 în adresa persoanelor responsabile: 
- Dumitru Gorelco, șef Direcție politici în domeniul biodiversității, telefon de contact: 022-204-311, ala.rotaru@madrm.gov.md și dumitru.gorelco@madmr.gov.md 
- Ala Rotaru, Consultant superior, Direcția politici în domeniul biodiversității, telefon de contact: 022-204-537; e-mail: ala.rotaru@madrm.gov.md. 
 
sau la adresa str. Constantin Tănase 9, mun. Chișinău, MD-2005.