Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje

 


 

 

În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, începând cu data de 03 iulie 2019, elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.

Elaborarea proiectului respectiv este fundamentată de prevederile art. 12 alin. (15), art. 54 alin. (3) și alin. (9), și art. 68 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916) și reiese din necesitatea de a reglementa gestionarea unor anumite categorii de deșeuri prin respectarea obligativității de aplicare a principiului de responsabilitate extinsă a producătorului, intervenție care are drept scop consolidarea reutilizării şi prevenirii, reciclării şi alte tipuri de valorificare a deşeurilor.

Proiectul Regulamentului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje vatranspune prevederile Directivei Parlamentului și Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, prevederile Deciziei Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje și va fi elaborat în scopul realizării prevederilor Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din  30.12.2016.

Astfel, propunerile, sugestiile și recomandările pentru elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi expediate până la data de 15 iulie 2019, către Virginia Galatonov, consultant principal, Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice, la adresa electronică: virginia.galatonov@madrm.gov.md, tel: 022 204-527, sau la adresa: or. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.