Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului legii privind organismele modificate genetic

 


 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începând cu data de 10 iulie 2018, elaborarea proiectului legii privind organismele modificate genetic.

Oportunitatea elaborării proiectului legii reiese din necesitatea asigurării compatibilităţii actelor legislative şi normative naţionale cu legislaţia Uniunii Europene prin procedura de armonizare, conform prevederilor Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  Nr. 1472 din  30.12.2016 cu modificările ulterioare.

 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de lege inițiat, pot fi expediate până pe data de 01 august 2019 la adresa electronică: veronica.josu@madrm.gov.md  sau pe suport de hârtie la  adresa or. Chișinău,  str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.   tel. pentru relații – 022 204 535.