Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului legii privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 28 septembrie 2018, elaborarea proiectului legii privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic.Necesitatea elaborării proiectului reiese din prevederile Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  Nr. 1472 din  30.12.2016 cu modificările și completările ulterioare. Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de hotărîre inițiat, pot fi expediate pînă pe data de 08 octombrie 2018 la adresa electronică: veronica.josu@madrm.gov.md  sau pe suport de hârtie la  adresa or. Chișinău,  str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.   tel. pentru relații – 022 204 535.