Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea „Cerințelor de calitate pentru preparate și produse din carne”

 


 

 

În conformitate cu pct. 177 din Hotărârea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță inițierea elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate și produse din carne, începând cu data de 25.09.2019.

 

Prezentul proiect este elaborat la solicitarea agenților economici care întâmpină bariere în procesul tehnologic de fabricare a preparatelor și produselor din carne.

 

Aprobarea proiectului nou propus va duce la eliminarea neclarităților existente în actul normativ în vigoare şi elucidării problemelor apărute în procesul de implementare a prevederilor acestuia. Ținând cont de faptul că, în domeniul de prelucrare complexă a cărnii se implementează noi procedee şi operațiuni tehnologice, precum şi se fabrică noi produse din carne, acestea din urmă necesită a fi reglementate prin stabilirea cerințelor esențiale.

 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului Hotărârii de Guvern pot fi expediate până pe data de 10.10.2019, la adresa electronică: parascovia.budjeti@madrm.gov.md, sau pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, telefon  pentru relații - 022 204 568.