Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Noutăți

Anunțuri

 

“Cooperativele (Asociațiile) și finanțarea îmbunătățită vor spori profitul fermierilor mici și mijlocii”


Circa 350 fermieri vor fi familiarizați și instruiți în ceea ce privește rolul și importanța asociațiilor / cooperativelor agricole și accesul la oportunitățile de creditare în agricultură, prin intermediul unui șir de seminare care vor fi organizate în cinci regiuni ale țării pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie 2017. Obiectivul seminarului este de a ajuta fermierii din R. Moldova să-și îmbunătățească performanțele și să-și mărească profitul. Această inițiativă a Federației Naționale a Fermierilor din Moldova (FNFM) este organizată în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și proiectul finanțat de UE "Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)".
În cadrul seminarelor, vor fi oferite informații, răspunsuri și idei noi pentru fermieri, ca aceștia
să poată gestiona mai bine obstacolele și problemele pe care majoritatea din ei le întâmpină:
• Acces limitat la piața mijloacelor de producție și comercializarea produselor agricole;
• Acces limitat la finanțe;
• Venit modest în gospodăriile agricole de familie;
• Acces limitat la informații și cunoștințe.
Experiența statelor member ale UE demonstrează că astfel de probleme pot fi depășite. Există
multe exemple de grupuri de fermieri care au creat și au edificat împreună asociații profesionale de fermieri. Prin intermediul acestor asociații, fermierii activează și negociază în
calitate de parteneri economici puternici cu furnizorii, instituțiile de finanțare și cumpărătorii
produselor lor, sporindu-și astfel rezultatele și profitabilitatea afacerilor lor.
Aceste seminare sunt deschise și gratuite pentru fermieri, și vor fi desfășurate în conformitate
cu următorul grafic:
• 12 octombrie 2017 Bălți
• 24 octombrie 2017 Edineț
• 31 octombrie 2017 Cahul
• 02 noiembrie 2017 Orhei
• 15 noiembrie 2017 Chișinău
Fermierii care doresc să participe la aceste seminare sunt invitați să se înregistreze prin telefon
sau la adresa electronica a Centrului de Informații și Consultații al FNFM: tel./ fax +373 22 21
01 89, tel : 022 201 356, e-mail: fnfmoldova@gmail.com, WEB: www.fnfm.md
Anexa 1: Programul Seminarului (1 pagină).
Anexa 2: Informație de bază

ANEXA 1 – Primul seminar instructiv-informativ :
”Creșterea capacităților de producere, comercializare și finanțare a fermierilor prin
intermediul Cooperativelor de Întreprinzători și Organizațiilor de Microfinanțare”
Data :
Joi, 12 octombrie 2017
Ora : 09.00 – 13.00
Locația : Restaurant ”Trei Surori”, str. Decebal 126, mun. Bălți

Agenda seminarului

Ora

Subiect/Tematica

Vorbitor/Instituția

9.00 – 10.00 Înregistrarea participanților / cafea de bun venit

10.00- 10.15


Cuvînt de salut:

Vasile Mîrzenco – director
executiv FNFM
Reprezentatul MADRM   Reprezentatul Delegației UE –  

10.15 – 10.45

Asociațiile profesionale și
Cooperativele de întreprinzători
în agricultură

Prezentator: Vasile Mîrzenco –
director executiv FNFM

10.45 – 11.15

Din experiența asocierii și
cooperării în agricultura UE

Prezentator: Henry Joergensen,
Lider de echipă, proiectul
”Asistență Tehnică pentru
ENPARD

11.15 - 11.30

Pauză de cafea

 

11.30 – 12.00

Organizația de microfinanțare
”FARMCAPITAL” – oportunitate
de finanțare a fermierilor

Prezentator: Tudor Lupașco –
Expert în probleme de
Microfinanțare, Asociere și
Cooperare

12.00 – 12.45

Întrebări, răspunsuri

Moderator: Vasile Mîrzenco –
director executiv FNFM

12.45 – 13.00

Prânz

 

 

 


 

SPRE ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI,

AGENȚILOR ECONOMICI EXPORTATORI !!!

Cu referință la sesizarea parvenită din Federația Rusă, informăm că în cadrul controlului fitosanitar la import în țara respectivă, inspectorii Rosselhoznadzor au depistat un lot de mere din Republica Moldova infestat cu molia orientală a fructelor (Grapholitha molesta Busck), organism dăunător de carantină, teste confirmate în cadrul expertizei de laborator, urmare a cărora lotul de marfă a fost interzis pentru import.

Întru evitarea unor astfel de situații, atenționăm agenții economici asupra responsabilităților de respectare obligatorie a cerințelor fitosanitare la exportul produselor de origine vegetală, stipulate în art. 20 (1) al Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, care prevăd că „Plantele, produsele vegetale, bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară destinate exportului şi/sau reexportului sunt însoţite în mod obligatoriu de certificat fitosanitar”.

Certificatul fitosanitar este un document oficial, eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor care certifică faptul că plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară destinate exportului, reexportului corespund cerinţelor fitosanitare.

În această ordine de idei, solicităm agenților economici să respecte cerințele fitosanitare ale țărilor importatoare, inclusiv ale Federației Ruse întru eliminarea pierderilor economice şi situațiilor conflictuale în relațiile de comerț.