Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunt privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative

 


 

 

În conformitate cu articolul 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 22 iulie 2019, elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative este condiționată de necesitatea aducerii prevederilor unor acte legislative în concordanță cu Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, inclusiv și în aspectul terminologic  precum și eliminarea contradicțiilor cu normele legale de reglementare a deșeurilor, inclusiv celor periculoase, și de aplicare a mecanismelor de gestionare a acestora.

Concomitent necesitatea iniţierii elaborării şi adoptării proiectului de decizie sus-menționat reiese din prevederile art. 68 alin (1) lit. b) din Legea sus-menţionată şi în conformitate cu prevederile Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016.   

Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului de decizie iniţiat, pot fi expediate pînă pe data de 05 august 2018 la adresa dnei Liudmila Marduhaeva, pe adresa electronică: liudmila.marduhaeva@madrm.gov.md, la numărul de telefon (022) 20 45 26  sau pe adresa: or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, etajul 6, biroul 613.