Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Autoritățile centrale își propun să îmbunătățească cadrul de management al substanțelor chimice din țara noastră

Published on: M, 04/17/2019 - 10:47

Comitetul interministerial de coordonare al proiectului ”Îmbunătățirea cadrului instituțional și de reglementare privind gestionarea substanțelor chimice și al deșeurilor de-a lungul ciclului lor de viață în Republica Moldova” s-a reunit în ședință pentru a discuta despre elaborarea și promovarea spre adoptare a unor acte legislative secundare privind deșeurile și substanțele chimice, în contextul îmbunătățirii cadrului de management al substanțelor chimice din țara noastră. Ședința a fost prezidată de Secretarul de Stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale, Valentina Tapiș.  

 

”Pentru un cadru legal coerent de management al substanțelor chimice şi deșeurilor în Moldova, ce implementează tratatele internaționale și principala legislație UE privind substanțele chimice și deşeurile, este necesar de elaborat un pachet general de proiecte de legi. Fiind la etapa inițială de implementare a Legii privind substanțele chimice, ministerul cu suportul proiectului a elaborat o parte din aceste pachet de legi. Elaborarea și promovarea spre adoptare a unor acte legislative secundare privind deșeurile și substanțele chimice este în conformitate cu Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și Legea nr. 209/2016 privind deșeurile”, a precizat Secretarul de Stat, Valentina Țapiș.

 

În cadrul ședinței experții proiectului au prezentat Regulamentul privind transferurile de deșeuri, Regulamentul privind importul și exportul produselor chimice periculoase, Profilului Național privind managementul substanțelor chimice în Republica Moldova, Conceptul Tehnic al Sistemului Informațional Automatizat, Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova.

 

Potrivit experților, Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova va constitui resursa informațională pe acest segment și va permite gestiunea proceselor de recepționare și procesare a raportărilor anuale a producătorilor și importatorilor de produse chimice, a cererilor de acte permisive, sporind esențial eficiența interacțiunii între autoritățile publice implicate în procesul de management și monitorizare a substanțelor/ amestecurilor chimice.

 

La final, concluzionând discuțiile, Valentina Țapiș a menționat că proiectele actualizate vor fi expediate ministerelor spre avizare și consultare.

 

Reprezentanții ministerelor și agențiilor de stat și-au confirmat disponibilitatea de o oferi suport în promovarea documentelor prin cooperarea și colaborarea interinstituțională, recunoscând că elaborarea și promovarea legislației secundare este proces complex.

 

Proiectul ”Îmbunătățirea cadrului instituțional și de reglementare privind gestionarea substanțelor chimice și al deșeurilor de-a lungul ciclului lor de viață în Republica Moldova” este finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

 

Date de contact:

Oficiul Prevenirea Poluării Mediului

 Tel: (022) 22 25 42

email info@eppo.md