Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Autoritățile ucrainene au sistat efectuarea lucrărilor de construcție a hidrocentralelor pe Nistru

Published on: M, 04/10/2019 - 14:45

Membrii comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru au prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, principalele decizii adoptate la ultima ședință a Comisiei  moldo-ucrainene. Potrivit oficialilor este sistată efectuarea oricăror lucrări referitor la construcția hidrocentralelor în cascadă pe Nistru, până la evaluarea strategică de mediu în context transfrontalier a „Schemei utilizării complexe a resurselor hidroenergetice în Ucraina”.

 

”Principalele decizii adoptate în cadrul ședinței se referă la sistarea oricăror lucrări referitor la construcția hidrocentralelor în cascadă pe Nistru, extinderea cooperării în domeniul monitoringului calităţii şi cantităţii apei fluviului, crearea unui Grup de lucru cu specific juridic, care va contribui la examinarea documentelor, inclusiv determinarea statutului juridic al Regulilor de exploatare a Complexului hidroenergetic Nistrean. De asemenea s-a menționat necesitatea continuării activității grupurilor de lucru cu îndeplinirea sarcinilor trasate în cadrul ședinței. Totodată, am solicitat documentația tehnică şi de mediu ce ţine de aprobarea proiectării, construcţiei şi exploatării Complexului hidroenergetic Nistrean, inclusiv ce ţine de modificările aduse la proiect”, a comunicat în cadrul conferinței, Co-președintele Comisiei, Secretar de Stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale, Valentina Țapiș.  

 

În contextul regulilor de exploatare a nodului hidrotehnic, directorul adjunct al Agenției Apele Moldovei, Radu Cazacu a menționat că: ”S-a convenit de comun acord ca partea ucraineană să prezinte calculele la metodologie și datele a debitului apei, în funcție de situația hidrologică”.

 

Reprezentanta Asociației Obștești „Centrul Național de Mediu”,  Iuliana Catarangiu, s-a referit la regulile de exploatare și statutul juridic al acestora: “ Este important ca aceste reguli să fie parte componentă a Acordului privind asigurarea funcționării nodului hodroenergetic Nistrean, ce se află în proces de negociere dintre Republica Moldova și Ucraina. Documentul va oferi o garanție țării noastre că debitele de apă, incluse în regulament vor fi respectate, factor ce influențează ecosistemele acvatice și asigurarea cu apă a populației din Republica Moldova”.

 

Menționăm, consolidarea colaborării în domeniul utilizării durabile a bazinului fluviului Nistru a fost subiectul principal al celei de-a doua întâlniri a Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru, ce a avut loc săptămâna trecută la Kiev, Ucraina.  

 

Comisia privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru, activează în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012.