Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Care este procedura de atribuire a contingentelor anuale de import a HCFC agenților economici?

 


 

 

Procedura de atribuire a contingentelor este stabilită în Hotărîrea Guvernului nr. 589/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate (HCFC).

Pentru obținerea contingentelor anuale de import a HCFC agenții economici prezintă următoarele acte obligatorii:

a)      formularul-tip de cerere (conform Anexei nr.1 la Regulament), care include:

denumirea agentului economic;

titlul activității;

forma juridică de organizare;

adresa juridică;

IDNO-ul;

numele și prenumele persoanei de contact;

numărul de telefon;

adresa poștală și electronică;

cantitatea de hidroclorofluorocarburi halogenate solicitată pentru import, care nu trebuie să depășească cantitatea pentru care este prezentată argumentarea necesității;

b) argumentarea necesității volumului total de HCFC solicitat pentru import. Argumentarea se face prin prezentarea copiilor, autentificate prin ștampila și semnătura agentului economic, de pe contractele încheiate între importator și utilizatorii finali pentru montarea, instalarea și deservirea echipamentelor frigorifice și de condiționare a aerului care conțin HCFC și/sau copiile de pe documentele ce dovedesc proprietatea importatorului asupra echipamentelor frigorifice și de condiționare a aerului, care conțin HCFC și care, respectiv, trebuie deservite.

Cererile de repartizare a contingentelor de import a HCFC se depun de către agenții economici în cancelaria Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în perioada 01-31 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită contingentele. Cererile se examinează în cadrul ședințelor Comisiei pentru repartizarea contingentelor anuale de import a hidroclorofluorocarburilor halogenate, care se desfășoară o dată pe an, pînă la data de 20 ianuarie. Deciziile Comisiei sunt plasate pe pagina web a MADRM.