Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comitetul de Supraveghere al Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” s-a întrunit în şedinţă de lucru

Published on: J, 02/07/2019 - 08:56

Chișinău

7 februarie 2019

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a găzduit ședința Comitetului de Supraveghere a Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, susţinut de  către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.  

Preşedintele Comitetului de Supraveghere, Valentina Ţapiş, Secretar de stat, a menţionat aportul considerabil al proiectului în procesul de implementare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere RM-UE, în special cu referire la continuarea armonizării legislaţiei naţionale cu prevederile Directivelor UE, în domeniul protecției și gestionării durabile a resurselor de apă.  

 

Scopul şedinţei a fost evaluarea rezultatelor înregistrate pe parcursul anului 2018, pe cele 3 componente ale proiectului: dezvoltarea domeniului apei; implementarea  Planului de management integrat al resurselor de apă/gestionarea bazinelor hidrografice; asistență pentru crearea și dezvoltarea unui sistem informațional privind apa pentru a contribui la procesul decizional informat în domeniu.

 

Unul  dintre cele mai importante rezultate se referă la consolidarea cadrului normativ și anume asistenţa acordată în procesul de modificare a Legii apelor 272/2011 și Legii 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, aprobate de către Parlament. 

Pe parcursul anului 2019 sunt planificate elaborarea actelor normative subordonate legilor menţionate, pentru care proiectul va continua acordarea de asistenţă tehnică.

 

O altă realizare importantă este Programul de granturi pentru ONG-uri în cadrul căruia au fost selectate 13 proiecte pentru implementare, axate în special pe soluționarea problemelor legate de managementul apei și al bazinelor hidrografice.

 

Totodată, cu suportul proiectului sunt organizate instruiri pentru reprezentanţii operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cu scopul îmbunătăţirii prestării serviciilor de calitate pentru consumatori. Cursurile au loc  în cadrul Centrului de Formare Continuă de pe lîngă Univesitatea Tehnică din Moldova, precum şi la Centrul de Instruire Apa-Vital Iaşi.

 

Amintim că proiectul a fost iniţiat în 2016, în  baza Acordului trilateral dintre Ministerul Mediului și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, suma totală fiind de aproximativ 5 mln CHF.

 

Date de contact:

Serviciul informare şi

comunicare cu mass media

0 22 204 582