Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comitetul de Supraveghere al Proiectului ApaSan s-a convocat într-o nouă şedinţă

Published on: M, 09/12/2018 - 17:23

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a găzduit ședința Comitetului de Supraveghere al Proiectului „Apă și Sanitație (ApaSan) în Republica Moldova (faza III)”.  Scopul a fost de a prezenta progresele înregistrate în cadrul proiectului în perioada martie-septembrie 2018, precum şi de a stabili următoarele acțiuni în realizarea proiectului.

 

„Asigurarea accesului durabil la apă potabilă sigură și sanitație prietenoasă mediului este una din priorităţile stabilite atît în agenda ministerului cît şi a Guvernului, iar contribuţia proiectului Apă şi Sanitaţie (ApaSan) în sector vine să contribuie la  îmbunătățirea calității vieții și sănătății publice a populației rurale”, a menţionat Secretarul de stat pe domeniul protecţiei mediului şi resurselor naturale,  Valentina Ţapiș, în cadrul discuțiilor.

 

Principalul subiect de pe ordinea de zi a ședinței a fost elaborarea Planului Naţional de Aprovizionare cu Apă şi Sanitaţie, concept susţinut de la lansare de către proiectul ApaSan.

 

Un alt subiect abordat, cu interes deosebit pentru toți participanții, a fost cu referire la modificările promovate la Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Reprezentanţii ministerului au comunicat etapa la care se află proiectul, precum şi lucrul activ din ultima perioada, în comun cu toate autorităţile implicate, pentru identificarea unui numitor comun şi urgentarea promovării proiectului.

 

O atenție deosebită a fost acordată componentei managementului şi transferului cunoștințelor acumulate, reieșind din faptul că proiectul se finalizează în mai 2019, identificarea instituției care va prelua instrumentele, procesele şi modelele care pe perioada  implementării proiectului ApaSan s-au dovedit a fi de succes.

 

 „Guvernul a stabilit ca prioritate elaborarea PAAS şi curînd va fi elaborat angajament privind elaborarea documentului, cu susţinerea partenerilor de dezvoltare, reieşind din necesitatea urgentă de prioritizare a investiţiilor în sector şi asigurarea procesului de regionalizare a serviciului cu scopul final de a asigura accesul la apă potabilă a întregii populaţii a ţării” a menţionat Secretarul de stat în domeniul dezvoltării regionale şi rurale, Dorin Andros.

 

La ședință au participat, repezentanţii partenerilor de dezvoltare, membrii ai Comitetului de Supraveghere: şeful Biroului de Cooperare a Cooperării Tehnice al Agenţiei Austriacă pentru Dezvoltare, Alexander Karner și directorul adjunct al Agenţiei Elvetiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, Stefan Butscher. Oficialii au comunicat interesul de a acorda asistenţă în continuare în dezvoltarea sectorului, inclusiv prin transferul de cunoştinţe către autorităţile publice locale.

 

Reiterăm, proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Republica Moldova (ApaSan) – finanțat de  Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), cofinanțat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și implementat de Fundația Skat, și-a început activitățile în țara noastră, în luna decembrie 2008. Scopul a fost de a contribui la îmbunătățirea calității vieții și sănătății publice a populației rurale prin sporirea accesului durabil la apă potabilă sigură și sanitație prietenoasă mediului.

 

 12 septembrie 2018

Serviciul informare și comunicare cu mass media al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului