Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cum poate fi obținută autorizația pentru importul agenților frigorifici?

 


 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002, Autorizația pentru importul substanțelor care distrug stratul de ozon (R22) se eliberează de către Agenția de Mediu în temeiul Deciziei privind acordarea contingentului anual pentru importul HCFC. Pentru obţinerea autorizației, solicitantul depune următoarele documente:

-       o cerere în care se indică următoarele informaţii: denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, IDNO-ul solicitantului autorizației sau, în cazul persoanei fizice, numele și prenumele acesteia, adresa, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul; substanța, produsul sau echipamentul importat/exportat, cantitatea importată/exportată, țara de origine, statul importator/exportator, adresa juridică a beneficiarului, scopul efectuării importului/exportului;

-       copia de pe contractul dintre importator şi exportator, la care se anexează lista și cantitatea substanțelor, produselor sau echipamentelor importate/exportate;

-       fișa tehnică de securitate;

-       copiile de pe facturile de cumpărare a mărfii (invoice) pentru export/import.

Autorizația este eliberată agenților economici în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Autorizația se eliberează gratis și este valabilă 90 de zile.

Substanţele, alternative celor care distrug stratul de ozon (R-134A, R-143A, R-404A, R-407A, R-407B, R-407C, R-407D, R-407F, R-410A, R-410C,  R-507A, R-507C, R-600A, R-32, R-290, R-717, R-744, R-1234yf, R-1270, R-422D, R 227EA ș.a.) nu fac parte din lista substanţelor chimice stabilită în Anexa nr. 1 la Regulament, a căror utilizare este reglementată de Protocolul de la Montreal. Astfel, importul acestora nu se supune autorizării. Totodată, la importul substanțelor menționate, agenții economici trebuie să prezinte Serviciului Vamal o scrisoare emisă de către Agenția de Mediu prin care se confirmă faptul, că importul acestora nu necesită autorizare.