A A A

Evaluare strategică de mediu la nivel național

 


  

Pentru planurile şi programele de nivel naţional, inclusiv cele sectoriale şi intersectoriale, aprobate de Guvern sau de Parlament, autoritatea competentă care oferă consultări iniţiatorului proiectului de plan sau de program la etapa evaluării prealabile, examinează proiectul planului sau al programului, raportul privind evaluarea strategică de mediu şi ia decizia privind eliberarea sau refuzul de eliberare a avizului de mediu la diferite niveluri este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

  


  

1. În cadrul procedurii de evaluare strategică de mediu la nivel național derulată în conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu, cu modificările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pune la dispoziția publicului informația privind determinarea domeniului  de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu pentru Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2020-2030. DETALII...

Publicul interesat poate transmite comentarii în scris la adresa electronică: daniela.daud@madrm.gov.md sau la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, până pe data de 13 mai 2021.