Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier

Ministerul Mediului în calitate de autoritate competentă a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, coordonează inclusiv în context transfrontalier procedura de reglementare, dacă pe teritoriul Republicii Moldova este prevăzută realizarea unor activități planificate cu impact transfrontalier sau dacă o activitate planificată a altor state poate avea un impact semnificativ asupra mediului din Republica Moldova.

În cazul când Republica Moldova aplică procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalieră, aceasta coordonează și prezintă informația aferentă altor state, în conformitate cu cerințele Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier (Convenția Espoo) cât și în conformitate cu restricțiile legislației Republicii Moldova (Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului).

În acest sens, când Republica Moldova este parte de origine sau parte afectată în procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalier, Ministerul Mediului asigură respectarea principiului transparenței și accesibilității informației în conformitate cu legislația privind transparența procesului decizional, cât și a actelor emise în procedura de reglementare în conformitate cu cerințele legislației privind evaluarea impactului asupra mediului.
  
Astfel, în conformitate cu art.16, aliniat (2), litera a) din Legea privind evaluarea impactului asupra mediului Republica Moldova în calitate de parte afectată plasează notificarea părții de origine pentru consultarea publicului interesat și prezentarea opiniei privind activitatea planificată de către alt stat.

Anunțuri - REPUBLICA MOLDOVA (parte afectată)

Totodată, în cazul când la etapa prealabilă de evaluare a impactului asupra mediului Ministerul Mediului stabilește necesitatea examinării în context transfrontalier activitatea planificată, în calitate de parte de origine, în conformitate cu art. 12, aliniat (2), prezintă autorității competente a părții afectate, prin intermediul canalelor diplomatice, notificarea privind activitatea planificată și o plasează pe pagina sa web oficială.

Anunțuri – REPUBLICA MOLDOVA (parte de origine)

În contextul conformării la cerințele Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo) la care Republica Moldova este Parte, cât și a prevederilor legislației naționale,

ANUNȚĂM   publicul interesat (public afectat sau care ar putea fi afectat ori care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul mediului), autoritățile de stat de profil, autoritățile administrației publice centrale interesate, autorităților publice locale din teritoriul care ar putea fi supus impactului transfrontalier, tuturor persoanelor juridice, precum și asociațiile, organizațiile sau grupurile constituite de acestea în conformitate cu legislația sau practica internațională,

prezentarea observațiilor, comentariilor asupra notificării și documentației de evaluare a impactului, în vederea formulării răspunsului, luării deciziei și transmiterii punctului de vedere a Republicii Moldova către partea de origine.

Astfel, informăm publicul interesat să asigure transmiterea comentariilor în scris Ministerului Mediului la adresa poștală, electronică sau fax, nu mai târziu de 30 de zile din ziua plasării notificării și documentației pe pagina web. În acest sens, punem la dispoziție următoarele adrese:


  Fax: +373 22 68 58

 

  str. Constantin Tănase, 9, mun. Chișinău, MD-2005;