Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Fructele și legumele proaspete vor fi supuse controlului de calitate conform standardelor Uniunii Europene

Published on: J, 11/08/2018 - 15:55

8 noiembrie 2018, Chișinău: Proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete, a fost votat în lectura a doua, astăzi, în ședința de Parlament.   Astfel, Republica Moldova se conformează standardelor Uniunii Europene privind controlul calității fructelor şi legumelor proaspete și ajustează normele naţionale în domeniu pentru a sporirea calității produselor, a credibilității în calitatea fructelor și legumelor de producție autohtonă, precum și pentru a proteja drepturile consumatorului și a contribui la creșterea volumului exporturilor.

 

Legea prevede modul  de  organizare şi  desfăşurare a  controlului  pentru  determinarea  conformității  cu  cerințele  de calitate  pentru  fructele şi legumele proaspete la (diferite) etape ale lanțului comercial. Controlul se va aplica persoanelor fizice și juridice, cu  excepția sectorului casnic.

 

Controalele vor fi efectuate în funcție de criterii precum natura produsului, perioada de producție, țara de origine, data efectuării ultimului control ș.a. În cazul în care se va stabili că produsele corespund cerințelor de calitate, la cererea agentului economic va fi eliberat un certificat de conformitate a calității acestora. Existența acestui certificat reprezintă un factor de minimizare a riscului de nerespectare a cerințelor de calitate. Documentul va contribui pe parcurs la ridicarea autorității producătorilor autohtoni, creșterea competitivității produselor și va înlesni majorarea cotei de produse moldovenești pe piața Uniunii Europene.

 

Totodată, legea stabilește cerințele privind verificările în cazul importului și exportului de fructe şi legume proaspete. Astfel, înaintea punerii în circulație a produselor, loturile provenite din import vor fi supuse unui control obligatoriu (în cazul lipsei unui certificat echivalent), iar înainte ca produsele destinate exportului să părăsească teritoriul țării, la solicitarea agentului economic, organul de control va verifica dacă acestea corespund cerințelor de calitate ale țării importatoare.

    
Aprobarea Legii va contribui la eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, la creşterea profitabilităţii producţiei de fructe şi legume, vor asigura transparenţa pieţei şi concurenţa loială. Totodată, conformarea la standardele de calitate comunitare privind funcționarea și monitorizarea unui sistem de control, Republica Moldova va putea solicita Comisiei UE includerea în Lista ţărilor terţe a căror controale de conformitate au fost recunoscute ca fiind echivalente cu cerinţele UE.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass media