Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Gestionarea eficientă a deșeurilor discutată astăzi la MADRM cu instituțiile municipale de resort

Published on: M, 04/10/2019 - 15:53

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a convocat o ședința de lucru cu participarea reprezentanților Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției de Mediu, Întreprinderii Municipale “Autosalubritate” și Direcției generale locativ-comunale și amenajare din cadrul Primăriei Chișinău.

 

 

 Ședința a fost condusă de Secretarul de stat în domeniul mediului, Valentina Țapiș, care a făcut referință la importanța managementului deșeurilor, care se regăsește și printre cele zece priorități ale Guvernului, dar și în obiectivele Strategiei naționale de dezvoltare ,,Moldova-2030”. Concomitent a accentuat că pentru gestionarea eficientă a deșeurilor, este necesar de înăsprit modalitățile de penalizare a cetățenilor ce nu doresc să încheie contracte cu serviciile de salubrizare, în rezultat, aceștia prin acțiunile lor contribuie la poluarea mediului, prin abandonarea deșeurilor în locurile neautorizate.

 

 

În acest sens, au fost puse în discuție aspectele ce vizează majorarea amenzilor și stabilirea unor prevederi la Codul contravențional, referitor la obligarea contractării persoanelor fizice care generează deșeuri, în scopul prevenirii abandonării deșeurilor. Părțile au convenit asupra prezentării propunerilor la legea respectivă, reieșind din problemele cu care se confruntă în procesul de aplicare a amenzilor deja existente.

 

 

Concomitent în cadrul ședinței de lucru s-a discutat despre modul de gestionare a deșeurilor din municipiul Chișinău, inclusiv situația reală și starea depozitelor de acumulare a deșeurilor municipale din comuna Țînțăreni și comuna Bubuieci.

 

În acest sens, reprezentanții Regiei „Autosalubritate” au vorbit despre finalitatea procesului de instalare a stației de filtrare a levigatului și disponibilitatea de a pune în funcțiune în perioada 20-25 aprilie a stației în comuna Bubuieci. Totodată,  s-a referit și la procurarea stației de prelucrare a levigatului pentru poligonul din comuna Țînțăreni.

 

 

În același timp participanții au fost informați despre progresele înregistrate în vederea sporirii numărului de persoane contractate, în comparație cu anii precedenți și problemele cu care se confruntă în procesul de activitate.

 

În final părțile au convenit asupra continuării activităților planificate conform competențelor, în scopul menținerii stării ecologice a obiectivelor vizate, inclusiv conlucrarea mai activă la îmbunătățirea cadrului legal existent.