Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Guvernul a aprobat modificări la Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Published on: J, 11/08/2018 - 16:27

Guvernul a aprobat, azi 08.11.2018,  Hotărîrea Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege de modificare a Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

 

Prezentul proiect de lege a fost elaborat urmare a divergențelor  identificate în procesul de implementare a Legii nr. 303 și a derulării proiectelor investiționale în sector.

 

Proiectul de lege prevede completări referitor la atribuţiile autorităților publice centrale, autorității de reglementare, autorităților publice locale, în organizarea serviciului pentru a asigura dezvoltarea și durabilitatea acestuia, precum şi capacitatea de atragere a invetiţiilor în sector.

 

Principalele modificări se referă la revizuirea componentei tarifului, crearea Fondurilor de dezvoltare, stabilirea redevenţei, posibilitatea de stabilire a unei cote de dezvoltare în tarif, procedura de delegare a gestiunii serviciului, ș.a.

 

În procesul de elaborare au fost implicați reprezentanții autorităților de resort, ANRE, CALM, ai operatorilor apă-canal din țară și ai societății civile.

 

Interes deosebit față de proiectul de lege îl au  partenerii de dezvoltare implicați în dezvoltarea şi îmbunătățirea  sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare în Republica Moldova.

 

Proiectul de hotărîre de Guvern a fost avizat și expertizat, conform procedurii stabilite.

 

 Direcția politici de management integrat al resurselor de apă