Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Codului Silvic (redacţie nouă.)

 


 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începând cu data de 10 iulie 2019, elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Codului Silvic.

         Oportunitatea elaborării proiectului reiese din necesitatea asigurării realizării angajamentelor Republicii Moldova la Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  Nr. 1472/2016 precum şi în baza pct. 4 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului                  nr. 274/2015. 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Codului Silvica fost ajustat la noi cerinţe internaţionale şi europene în domeniul forestier şi are drep scop stoparea degradării biodiversităţii forestiere, prin promovarea tipului natural fundamental de pădure şi asigurarea diversităţii biologice a pădurii; neadmiterea folosirii neraţionale a terenurilor din fondul forestier (fragmentarea terenurilor, construcţii şi arendă neautorizate) prin asigurarea integrităţii fondului forestier;  combaterea exploatării ilegale a pădurilor şi a comerţului aferent, prin asigurarea metodelor de monitoring al circulaţiei lemnului şi certificare forestieră, etc.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului hotărîrii de Guvern inițiat, pot fi expediate până pe data de 01 august 2019 la adresa electronică: olga.ceban@madrm.gov.md  sau pe suport de hârtie la  adresa                               or. Chișinău,  str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,   tel. de contact: 022 204 535.