Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Informația cu privire la starea spațiilor verzi conform situației la 31 decembrie 2017

 


 

Informația privind suprafața spațiilor verzi ale localităților urbane și rurale este întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 ,,Cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale” și Hotărîrii       Guvernului Republicii Moldova  nr. 676 din 11 iulie  2000  ,,Cu privire la procedura unică de ținere a evidenței spațiilor verzi ale localităților urbane și rurale.

 Generalizarea şi sistematizarea a fost efectuată în baza datelor prezentate de către autorităţile administraţiei publice locale.