Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

La Astana se desfășoară reuniunea părților Convenției privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale

Published on: M, 10/10/2018 - 10:26

În perioada 10-12 octombrie 2018, la Astana, Republica Kazahstan, se desfășoară cea de-a opta sesiune a Reuniunii Părților la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale. Țara noastră este reprezentată la eveniment de șeful Direcției politici de management integrat al resurselor de apă din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nadejda Chilaru și directorul adjunct al agenției „Apele Moldovei”, Radu Cazacu.

 

Potrivit Nadejdei Chilaru, scopul reuniunii este de aconsolida cooperarea transfrontalieră în domeniul apei și măsurile de gestionare și protecție ecologică a apelor de suprafață transfrontaliere și a apelor subterane.

 

”Convenția promovează implementarea managementului integrat al resurselor de apă, în special abordarea bazinului hidrografic. Implementarea Convenției contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și a altor angajamente internaționale privind apa, mediul și dezvoltarea durabilă. Majoritatea țările care au în comun apele transfrontaliere în regiunea CEE-ONU sunt părți la convenție. Republica Moldova a ratificat Convenţia prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993”, a precizat șeful Direcției politici de management integrat al resurselor de apă, Nadejda Chilaru.

 

Reuniunea părților este principalul organ de conducere al Convenției, ce se desfășoară o dată la patru ani. Mandatul reuniunii părților este de a monitoriza în permanență punerea în aplicare a convenției și de a lua măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor convenției.

 

 ”Convenția solicită părților să prevină, să controleze și să reducă impactul transfrontalier, să utilizeze apele transfrontaliere într-o manieră rezonabilă și echitabilă și să asigure gestionarea lor durabilă. Părțile care se învecinează cu aceleași ape transfrontaliere trebuie să coopereze prin încheierea de acorduri specifice și prin înființarea unor organisme comune. Ca acord-cadru, convenția nu înlocuiește acordurile bilaterale și multilaterale pentru bazine sau acvifere specifice; în schimb, încurajează stabilirea și punerea în aplicare a acestora, precum și dezvoltarea ulterioară” a menționat Nadejda Chilaru.

 

În 2003, Convenția privind apa a fost modificată pentru a permite aderarea țărilor din afara regiunii CEE-ONU. Amendamentul a intrat în vigoare la 6 februarie 2013, transformând Convenția privind apa într-un cadru legal pentru cooperarea transfrontalieră în domeniul apei la nivel mondial. Începând cu 1 martie 2016, toate statele membre ale Națiunilor Unite pot adera la Convenție.

 

10 octombrie 2018

Serviciul informare și comunicare cu mass media al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului