Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Legislația internațională în planificarea teritoriului

 


 

 
1. Carta europeană a amenajării teritoriului – document al Consiliului Europei, adoptat la cea de a 6 – a Conferință Europeană a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului, (CEMAT), care a avut loc la Torremolinos – 1983; Lex.Justice.md
 
2. Carta Urbanismului European, adoptată de Adunarea Generală a Consiliului European al Urbaniștilor de la Barcelona - 2013; Lex.Justice.md
 
3. Noua Agendă Urbană, adoptată la Quito, Republica Ecuador – 2016; Lex.Justice.md
 
4. Schema de Dezvoltare a Spațiului Comunitar (SDEC) – Dezvoltarea spațială echilibrată și durabilă a teritoriului Uniunii Europene – document al Uniunii Europene, adoptat la Consiliul Informal al Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului din țările UE –Potsdam – 1999; Lex.Justice.md
 
5. Principii directoare pentru o dezvoltare teritorială durabilă a continentului european – document al Consiliului Europei, adoptat la Conferința Europeană a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT ) – Hanovra 2000; Lex.Justice.md
 
6. Agenda Teritorială Europeană document al Uniunii Europene, adoptat la Reuniunea Informală al Miniștrilor Europeni, Responsabili cu Dezvoltarea urbană și Coeziunea Teritorială, Leipzig – 2007; Lex.Justice.md 
 
7. Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Rezoluția Adunării Generale ONU, nr.70/1, New York - 2015; Lex.Justice.md
 
8. Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, semnată la Granada - 1985;
 
9. Convenția UNESCO privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, semnată la Paris - 1972; Lex.Justice.md
 
10. Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, semnată la Faro-2005; Lex.Justice.md
 
11. Convenția privind peisajul european, semnată la Florența - 2000.  Lex.Justice.md