A A A

Lista de proiecte finantate cu suportul Fondului Ecologic National, in domeniul alimentarii cu apa si canalizare.

 


 

La începutul anului 2019, pentru implementarea proiectelor de mediu, finanțate din Fondul Ecologic Național, au fost alocați  circa 299 milioane de lei, pentru următoarele domenii prioritare:

-      Politici de management în domeniul protecției mediului;

-      Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici persistenți;

-      Securitatea ecologică a mediului;

-      Monitoring-ul calității mediului, prevenirea și protecția împotriva inundațiilor;

-      Protecția și conservarea biodiversității, extinderea suprafețelor acoperite de păduri;

-      Cercetări științifice în domeniul protecției mediului;

-       Aprovizionarea cu apă și canalizare, construcția stațiilor de epurare;

-      Prognozare meteo.

 

Până în prezent din suma totală alocată au fost valorificați circa 112 milioane de lei. 

Pentru a asigura transparență în valorificarea banilor și implementarea proiectelor, precum și pentru a facilita accesul populației la proiectele ce sunt în derulare a fost creată o bază de date a proiectelor din domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, ce conține date cu referire la localitatea unde a fost inițiat proiectul, valoarea totală a acestuia, inclusiv, etapele de valorificare a banilor. Pe parcurs, această bază de date urmează a fi actualizată cu informații despre proiectele în derulare din fiecare domeniu prioritar.

Menționăm, fiecare etapă de implementare a proiectului este monitorizată și verificată la cel mai înalt nivel de conducere.

 

Documente atașate: