Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

MADRM a avut întrevederi cu partenerii externii în contextul protecției mediului

Published on: J, 04/11/2019 - 14:32

Secretarul de stat în domeniul mediului și resurselor naturale, Valentina Țapiș, a avut o întîlnire cu reprezentanții Direcției Planificare și programare a cooperării pentru dezvoltare din cadrul Ministerului Integrării și Afacerilor Externe al Austriei și reprezentanții Agenției Austriece de Dezvoltare din Chișinău.

 

În cadrul întrevederii s-a discutat despre succesele înregistrate în proiectele din domeniul mediului, finanțate de Agenția Austriacă de Dezvoltare. „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, este proiectul care susține transpunerea Directivelor UE și realizarea angajamentelor în domeniul mediului asumate în cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Printre realizările importante sunt: aprobarea modificărilor la Legea apelor, care asigură continuarea armonizării legislaţiei naţionale cu directivele UE; aprobarea modificărilor la Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare - o realizare importantă în calea dezvoltării sectorului, modificările aduse legii au scopul de a înlătura divergenţele identificate, să asigure prestarea unui serviciu de calitate pentru populație, nu mai puţin important este şi asigurarea procesului de regionalizare a serviciului și atragerea investițiilor în sector; efectuarea analizei cadrului legal național în domeniul apelor uzate și urmează promovarea modificărilor necesare; elaborarea Regulamentului tehnic privind pretabilitatea solului și calitatea apei pentru irigare.

 

Proiectul „Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” în valoare de 783 mii euro. Printre realizări se regăsesc: construcția a două rezervoare de apă (cu capacitatea de 50 m3 și 25 m3); crearea Consiliul de Administrare al Zonei Ramsar ,,Nistrul de Jos”; elaborarea şi transmiterea spre examinare autorităților locale actelor normative și explicative pentru crearea Parcului Național ”Nistrul de Jos”.

 

Proiectul „Consolidarea infrastructurii de apă și sanitație în zonele rurale prin evacuarea în siguranță a apelor uzate în orașul Cantemir”, în valoare de 5,2 mil euro. Lucrările acestui proiect urmează a fi începute în luna august curent.

 

Mai menționăm că în cadrul acestei întrevederii s-a discutat și despre extinderea activităților de mai departe între aceste două state și direcțiile de dezvoltare a Republicii Moldova în conformitate cu prioritatea nr. 10 Asigurarea dreptului fundamental la un mediu ambiant sănătos și sigur din Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, pentru a fi incluse în noua Strategie bilaterală de cooperare dintre Republica Moldova și Austria, începînd cu anul 2021.