Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

MADRM prezintă rezultatele activității realizate în ultimele cinci luni de activitate

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), prezintă rezultatele activității desfășurate în perioada ultimelor cinci luni din anul curent.

 

Raportul punctează cele mai importante acțiuni, provocări ale sectoarelor de gestiune, dar și prioritățile stabilite pentru perioada următoare. 

 

Astfel, în perioada vizată, au fost evaluate activitățile instituției realizate până în luna iunie curent; au fost realizate inspecții financiare ale operațiunilor și tranzacțiilor bugetare în MADRM și ale unor instituții din subordine. 

 

De asemenea, au fost elaborate rapoarte privind valorificarea resurselor fondurilor naționale din gestiune pe perioada 2017-2019: (Fondul Ecologic Național, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și  Fondul Viei și Vinului). 

 

În raport sunt prezentate activitățile realizate pe trei domenii ale ministerului - Agricultură, Dezvoltare Regională și Protecția Mediului, unele informații despre evaluarea activităților curente ale instituției și ale rezultatelor inspecției financiare. 

 

Deasemenea este important de accentuat și prioritățile MADRM pe următoarea perioadă: în domeniul mediului: inițierea proiectelor de construcție a stațiilor de epurare în orașele Soroca și Strășeni; demararea lucrărilor de construcție în vederea implementării proiectelor de management al deșeurilor atât la nivel național, regional și local; dezvoltarea cadrul normativ pentru implementarea proiectelor de coincinerare a deșeurilor; demararea proiectelor de majorare a suprafețelor de teren împădurite; sporirea gradului de conștientizare a întreprinderilor privind necesitatea procurării stațiilor de pre-epurare. 

 

În domeniul agriculturii și dezvoltării regionale: eficientizarea mecanismul de subvenționare în agricultură, prioritar a lanțurilor valorice și să promoveze afacerile de prelucrare a producției agricole; crearea Fondul de Garantare a Creditelor agricole; elaborarea Planul de management al riscurilor la inundație și la secetă; elaborarea Programelor de dezvoltare sectoriala a horticulturii, apiculturii, acvaculturii, laptelui, cărnii, ovine și căprine, vinul Moldovei-2030; lansarea proiectul ”Modernizarea Echipamentelor și mașinilor Agricole (MAME – Modernization of Agricultural Machineries and Equipment) – linie de creditare (tide Ioan JICA) la 0,1% pentru Republica Moldova; revizuirea cadrul legal privind cooperarea pe lanțul valoric și facilitarea concentrării ofertei pentru procesare și pentru export; elaborarea Planului de promovare a produselor autohtone agro-alimentare pe piața locală și a consumului de produse autohtone; lansarea Programul de suport de stat pentru dezvoltarea rurală și crearea locurilor de muncă pentru autoritățile locale și fermierii mici și mijlocii; Elaborarea cadrul legislativ nou privind agricultura ecologică, ajustat la cerințele Uniunii Europene,  dezvoltarea unui sistem informațional cu capacități de colectare a informației privind importul și exportul de produse ecologice; consolidarea capacităților instituționale pentru promovarea politicilor în domeniul irigării și mecanizării agriculturii, promovării exporturilor produselor agricole, protecției și fertilizării solului, asigurării calității și siguranței alimentelor, a monitorizării planurilor de protecție a plantelor și sănătății animalelor; consolidarea parteneriatele cu direcțiile agricole raionale și restabilirea Centrul Informațional Agricol în subordinea MADRM. 

 

Totodată, ne propunem o colaborare intensă cu ANSA privind evaluarea sistemului de laboratoare și elaborarea unei strategii de dezvoltarea acestora în vederea susținerii sectoarelor prioritare pentru asigurarea siguranței  alimentelor, sănătății animalelor și protecției plantelor. 

 

Un alt obiectiv prioritar este de a revizui procedurilor de implementare, monitorizare și control ale Agenției AIPA pentru a asigura o mai bună transparență, a oferi mai multă consiliere și tratament echitabil și facil fermierilor pentru dezvoltarea și susținerea afacerilor în agricultură. 

 

Raportul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pe acțiunile realizate în perioada iunie - octombrie, 2019 poate fi accesat în documentul atașat.

 

 

De asemenea, pot fi accesate celelalte rapoarte menționate în document.

  1. Raportul Fondului Viei si Vinului  (FVV)

  2. Raportul Fondului administrat de AIPA 

  3. Raportul de valorificare Fondului National Dezvoltare Regionala

  4. Raportul Fondului Ecologic National  

  5. Raportul Curții de Conturi ( FVV)

  6. Raportul Curții de Conturi MAC-P