Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Pe 3 martie marcăm Ziua Mondială a Faunei Sălbatice

Published on: S, 03/03/2018 - 14:50

Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, a decis la cea de-a 68-a sesiune ca pe data de 3 martie, ziua în care s-a adoptat Convenția cu privire la comerțul internațional cu specii ale faunei şi florei pe cale de dispariţie(CITES), să se sărbătorească Ziua Mondială a Faunei și Florei Sălbatice. Scopul este de a spori informarea și conștientizarea privind necesitatea de conservare și protejare a speciilor de animale sălbatice, dar și pentru a combate braconajul.

 

Ecosistemele forestiere ale Republicii Moldova reprezintă mediile de viață cele mai reprezentative pentru conservarea biodiversității naturii, iar ariile protejate constituie strategia cea mai importantă de conservare şi de utilizare durabilă a resurselor, de cercetare a legilor naturii, de educație şi de conștientizare publică privind protejarea mediului înconjurător.

 

Fauna ecosistemelor forestiere ale Republicii Moldova include: 172 specii de vertebrate terestre (68,0% din numărul total) şi cca 9 mii specii de insecte. În rezervațiile naturale „Codrii", „Pădurea Domnească", „Plaiul Fagului", „Prutul de Jos" sunt conservate specii de animale: 49 specii mamifere, 159 specii de păsări, 15 specii de reptile, 12 de amfibieni, 12 specii de pești.

 

De asemenea, în Lista Roșie a IUCN, Cartea Roşie a Republicii Moldova, Convenția Berna, Convenția Bonn, sunt incluse: specii de păsări - 46; specii de mamifere - 21; specii de amfibieni - 7; specii de reptile - 8; specii de pești – 3, iar de pe teritoriul rezervației „Pădurea Domnească" este conservat ex-situ specia de zimbru (Bison bonasus L.), care include 7 exemplare. Această specie vulnerabilă este inclusă în Lista Roșie a IUCN.

 

Menționăm, colaboratorii serviciului silvic constant întreprind măsuri pentru asigurarea pazei şi protecției, dar şi conservarea habitatelor, populațiilor speciilor faunistice din fondul forestier.

 

Totodată, prin Convenţia de la Washington sunt protejate aproximativ 5.000 de animale şi peste 28.000 de plante. Aceste specii sunt catalogate în trei anexe pe baza gradului de periclitate al fiecăruia. Conform prevederilor CITES, comerțul internațional cu specii de floră şi faună sălbatică este reglementat printr-un sistem de permise şi certificate, care asigură controlul acestor operațiuni.

 

 3 martie 2018

Serviciul de informare și comunicare cu mass media

al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului