Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Platforma de informare a publicului interesat privind Documenția de Evaluarea Impactului asupra Mediului (DEIM)

 Nr.  Cerere
 oficială
Nume solicitant Publicarea DEIMAcord de Mediu, Notificări, etc
 1  Primăria Șoldănești Construcția Centrul Intercomunitar de Management a Deșeurilor Solide din 
s.Parcani

Scrisoare de răspuns nr. 03-07/976 din 12.05.2016
 
2 Lafarge Ciment S.A.
Moldova 
 Co-incinerarea combustibililor alternativi (biomasă și deșeuri solide menagerei) în cuptorul de clincher, proprietate  Lafarge Ciment Moldova 
3 Ministerul Economiei  Construcția magistralei de gaze Ungheni-Chișinău Acord de Mediu nr. 01 din 07.07.2016
4 Delta Investments Nord S.R.L.   Construcția și funcționarea Centralei Electrice Eoliene „Cotiujeni” cu puterea totală instalată de 60MW. Scrisoare de răspuns nr. 03-12/2016 din 28.09.2016
5  
MDRC
 Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor în zona de management a deșeurilor 3, Regiunea de Dezvoltare regională Sud (Documentația și rezumatul non tehnic).Acord de Mediu nr. 06 din 15.06.2017 
6
  „Importex-Trans” S.R.L.Instalarea a 2 (două) turbine eoliene în extravilanul orașului Edineț, cu puterea totală de 3,3 MWAcord de Mediu nr. 03 din 09.12.2016 
7  „Bona Fides Intel” SRL„Consolidarea malului drept al râului Nistru (km 326,70-326,85)”Acord de Mediu nr. 05 din 07.02.2017 
8  Oficiul Prevenirea Poluării Mediului (Ministerul mediului)„Crearea Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase în orașul Sîngera, mun.Chișinău”Scrisoare de răspuns nr. 03-12/1038 din 30.05.2017
9  „Nordix-Prim” SRL„Instalarea a 2 (două) turbine eoliene în extravilanul or.Cupcini, cu puterea totală instalată de 3,3MW”Acord de Mediu nr. 04 din 23.12.2016  
 10  ÎCS „Electra Norte Moldwind” SRL „Construcția Parcului Eolian Pietrosu” 
11 Delta Investments Nord S.R.L.DEIM definitivată „Construcția și funcționarea Centralei Electrice Eoliene xzczx„Cotiujeni” cu puterea totală instalată de 60MW.”Acord de Mediu nr. 02 din 05.12.2016 
12 Reciclarea SRL„Constrcția poligonuluii pentru recepționarea, sortare, reciclarea, reutilizarea, depozitarea și înhumarea deșeurilor inerte din contrucție din s. Ghidighici (extravilan), mun. Chșinău”Scrisoare de răspuns nr. 03-12/691 din 13.04.2017
13 Î.M. Regia „Autosalubritate”„Îmbunătățirea serviciul de gestionare a deșeurilor solide a mun. Chișinău prin construcția și modernizarea poligonului din s.Țînțăreni, r.Anenii Noi, precum și reabilitarea stației de transfer și închiderea gunoiștii din sectorul Ciocana, mun.Chișinău”.Scrisoare de răspuns nr. 01-01/55 din 03.08.2017 
14 Î.M. Regia „Autosalubritate”Solicitare Acord de Mediu pentru Documentația de Evaluare a Impactului asupra Mediului a activității planificate
 „Îmbunătățirea procesului de gestionare a deșeurilor solide în mun.Chișinău și modernizarea rampei de gunoi din s.Țînțăreni, rl.Anenii Noi”.
 
15 Î.S. ”Moldelectrica”
Solicitare Acord de Mediu în baza documentației de evaluare a impactului asupra mediului, transmisă pentru examinare,
pentru activitatea planificată „Interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și României (Construcție stație Back-to-Back(BtB) Vulcănești și a LEA 400kV Vulcănești-Chișinău)”.