Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023

         În conformitate cu art. 9 al Legii Nr. 239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, începând cu data de 5 decembrie 2018, elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023.

Programul pentru supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023, este un document de politici, pe termen mediu, și cuprinde prioritățile Guvernului, orientate spre aplicarea strategiilor inovative întru obținerea statutului de ţară „liberă de rabie” și diminuarea poverii bugetului de stat prin resursele financiare orientate spre combaterea și profilaxia rabiei la animale și om.

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este elaborat în temeiul art. 29 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, art.8 şi art.9 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice și  Capitolul III al Hotărîrii Guvernului nr. 1530 din  29.12.2007 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale.

         Astfel, propunerile, sugestiile și recomandările pentru elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi expediate până la data de 21 decembrie 2018, către Nicolae Malancea, consultant superior, Direcţia politici în domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animalieră, la adresa electronică: nicolae.malancea@madrm.gov.md, tel: 022 204-585, sau la adresa: or. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.