Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Proiectului de HG pentru modificarea unor acte normative

 


  

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea unor acte normative în domeniu, în special modificarea cadrului juridic ce asigură protecția și folosirea rațională a resurselor regnului animal și a obiectelor regnului vegetal, ca urmare a delimitării responsabilităților instituționale în domeniile vizate.

 


 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea unor acte normative în domeniu, în special modificarea cadrului juridic ce asigură protecția și folosirea rațională a resurselor regnului animal și a obiectelor regnului vegetal, ca urmare a delimitării responsabilităților instituționale în domeniile vizate.

 

      Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea unor acte normative în domeniu, în special modificarea cadrului juridic ce asigură protecția și folosirea rațională a resurselor regnului animal și a obiectelor regnului vegetal, ca urmare a delimitării responsabilităților instituționale în domeniile vizate.

      Proiectul menționat urmează a fi elaborat în scopul protecției mediului înconjurător, gestionării eficiente şi durabile a resurselor naturale, prin modificarea şi/sau completarea cadrului existent în domeniul dat (Hotărîrea Guvernului Nr. 1107/2003despre aprobarea Regulamentului cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică, Hotărîrea Guvernului Nr. 803/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată, Hotărîrea Guvernului Nr.27/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, Hotărîrea Guvernului nr. 187/2008pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, Hotărîrea Guvernului Nr. 1094/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de folosinţă specială a obiectelor Cărţii Roşii a Republicii Moldova,  Hotărîrea Guvernului                    Nr. 1005/2004 privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de stat al regnului animal, etc).

         Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de lege urmează a fi expediate până pe data de 30.04.2019, în format electronic, la adresa: dumitru.gorelco@madrm.gov.md sau olga.ceban@madrm.gov.md, sau  pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, MD-2005.

 

Persoane de contact:

- Dumitru Gorelco, Șef Direcție Politici în Domeniul Biodiversității, tel: (022) 204 511;

- Olga Ceban, consultant principal, Direcție Politici în Domeniul Biodiversității,

tel. (022) 204 535, olga.ceban@madrm.gov.md.