Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase

 


 

 

În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, începînd cu data de 22 iulie 2019, elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase.

Proiectul de hotărîre se elaborează în temeiul articolelor 18 și 19 din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și întru executarea prevederilor Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 18 octombrie 2010.

Concomitent elaborarea proiectului de hotărîre este condiționată de necesitatea dezvoltării normelor pentru implementarea prevederilor tratatelor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte, în particular Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 389/2004.

Elaborarea proiectului dat, de asemenea, se înscrie în prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr 112/2014 și Planului național de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019.

 Propunerile și recomandările pe marginea proiectului inițiat, pot fi expediate pînă la data de 05 august 2019 la adresa electronică: svetlana.bolocan@madrm.gov.md  și liudmila.marduhaeva@madrm.gov.md sau pe suport de hîrtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.   tel. pentru relații – (022) 204-525 și (022) 204-526.