Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Rapoarte

 


2018-04-23

 

PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA (MAC-P) Rezultate atinse în anul 2017

 

Proiectul Agricultura Competitivă va contribui la realizarea modelului de creștere economică descris în Programul Guvernului 2015-2018, bazat pe investiții, inovare și competitivitate. Proiectul va sprijini acțiunile ample de reformă ale programului care vizează creşterea competitivităţii la export, atragerea de investiţii şi realizarea integrării comerciale mai strânse cu UE. În special, proiectul va sprijini agenda de reformă a Guvernului în domeniul siguranţei și calității alimentelor, eforturile de îmbunătăţire a oportunităților de piață pentru agricultori prin suport investiţional (pentru modernizarea infrastructurii post-recoltare) şi sprijin pentru dezvoltarea instituţională (crearea și consolidarea grupurilor de producători), precum şi eforturile de a integra utilizarea de bune practici agricole şi de management durabil al terenurilor. Obiectivul de dezvoltare al proiectului (ODP) vizează sporirea competitivității sectorului agroalimentar al țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor; facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil al terenurilor. ODP va fi realizat prin activităţi care vizează: (i) consolidarea capacităţii ţării de a gestiona agenda din ce în ce mai complexă privind siguranţa alimentelor; (ii) îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea nivelului de organizare a agricultorilor şi (iii) promovarea adoptării de practici agronomice durabile de către fermieri şi un răspuns consolidat al autorităţilor la provocările de degradare a solului.

 

 

 


 2018-01-03

Raportul de totalizare cu privire la rezultatele activității antigrindină în Republica Moldova în anul 2017 al Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice 

 

Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este o instituție creată special în calitate de instrument de combatere activă și operativă a fenomenelor hidrometeo și climaterice negative, ce au loc periodic pe teritoriul țării noastre, cu orientare directă și nemiglocită către interesele producătorilor agricoli, dar și al milioanelor de locuitori din mediul rural pentru protejarea totală, sau, cel puțin, diminuarea pierderilor, cauzate de grindină și ploi torențiale.

 

În anul 2017, Serviciul a efectuat operațiuni de combatere a grindinei pe un teritoriu total de 1,665 mil ha. Pe teritoriul protejat sunt amplasate deja 132 puncte rachetare, înzestrate cu proiectile de diferite tipuri și capacități, au fost acoperite 24 raqioane. Activitățile de desfășurare a instalațiilor continuă – numai în anul 2017 au fost deschise 17 puncte rachetare noi, o bună parte din ele prin parteneriat public – privat, suprafața protejată s-a majorat cu 11% sau 215 mii ha.

 

B  una organizare aduce după sine și eficiență – operațiunile de protecție, efectuate de către Serviciul Special în 2017 au atins un grad de eficacitate foarte înalt: în anul de raportare au fost afectate doar 67,6 ha teren agricol sau circa 4 ha la fiecare 100 mii ha teren protajat.

 

În anul ce s-a început – o nouă sarcină – majorarea suprafețelor protejate pănă la acoperirea totală.

 

Ghenadie Onceanu, Iurie Mudrea.

Tel: 0 22 403 416, 0 22 220 585.

E-mail: antigrindinamd@gmail.com.   iurie.mudrea@madrm.gov.md