Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea expertului la evaluarea tehnicii agricole privind corespunderea cu cerințele sistemului de agricultură conservativă

 

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

(Servicii de consultanță – selectarea expertului individual)

 

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI/2000000452

Categoria: GEF

Numărul licitației: 11/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: C 1.11/1.1.2.5/ AWPB 2018

Titlu: Selectarea expertului la evaluarea tehnicii agricole privind corespunderea cu cerințele sistemului de agricultură conservativă

Data lansării: 2018-02-21 10:00:00

Data limită de depunere a solicitărilor: 2018-03-07 16:00:00

 

Programul Rural de Reziliența Economico-Climatica Incluziva (PRRECI – IFAD VI) în derulare, cît și programul de Reziliență Rurală ( RRP - IFAD VII) recent lansat, implementate de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD oferă suport financiar întreprinderilor agricole sub formă de grant la procurarea tehnicii agricole pentru implementarea tehnologiilor în sistemul de Agricultură conservativă. Pentru obținerea finanțării producătorii agricoli vor depune dosarele la concurs. Fiecare dosar depus spre finanțare de potențialii beneficiari urmează a fi evaluat, in vederea stabilirii dacă tehnică achiziționată corespunde parametrilor tehnici pentru sistemului de agricultură conservativă stabiliți prin Ordinului MAIA Nr. 79 din 05.04.2016 și Amendamentele ulterioare efectuate de MADRM.

 

În baza unui concurs, UCIP-IFAD va selecta un expert tehnic pentru a presta servicii de evaluare a tehnicii, mașinilor și utilajelor agricole depuse la concurs și stabilirea eligibilității tehnicii pentru finanțare.

 

Aranjamente

Expertul contractat va prezenta pentru fiecare cerere depusă la concurs un raport cu descrierea observațiilor și a comentariilor cu referință la parametrii tehnici și corespunderea tehnicii la cerințele de finanțare.

 

Responsabilitățile prestatorului

În cadrul activității sale, prestatorul de servicii va fi responsabil de:

  1. Verificarea parametrilor tehnici ale mașinilor și utilajelor agricole depuse la concurs de potențialii beneficiari pentru finanțare în vederea satisfacerii cerințelor pentru tehnica aplicată în  sistemul de Agricultură conservative (conform ordinului MAIA Nr. 79 din 05.04.2016 și Amendamentelor ulterioare).
  2. Prezentarea unui aviz argumentat pentru fiecare unitate de tehnică evaluată, care va fi stabili expres dacă tehnica este eligibilă sau nu pentru finanțare.

 

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită persoanele cointeresate să își exprime interesul în calitate de expert individual pentru prestarea serviciilor de evaluare a tehnicii, mașinilor și utilajelor agricole depuse la concurs și stabilirea eligibilității tehnicii pentru finanțare .

 

Potențialii prestatori trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a-și îndeplini obligațiile de prestare a serviciilor.  

 

Cerințe minime de calificare

  1. Persoană fizică disponibilă să presteze servicii conform Termenului de referință publicat pe pagina www.ucipifad.md la rubrica „Achiziții”.
  2. Studii superioare în domeniul mecanizării agriculturii, agroingineriei sau agronomiei.
  3. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul implementării tehnologiilor performante în Agricultura conservativă.

 

Criteriile cheie pentru includerea în lista scurtă a persoanelor care își vor manifesta interesul sunt următoarele:

Poziţia

Criterii de apreciere

Punctaj Iniţial

1.Calificare generală

20

1.1

Gradul de studii: Doctorand, MSc, în domeniul in care se prestează serviciile

10

1.2

Absolvirea unor cursuri internaționale de formare specifice în ultimii 5 ani

10

2.Experiență anterioară specifică în domeniul relevant serviciilor

30

2.1

Experiență profesională în domeniu în mecanizării in agricultură

20

2.2

Experiență în implementarea tehnologiilor și sistemul de Agricultură conservativă

10

3.Experiența similară de lucru în proiecte cu finanțare externă

35

3.1

Numărul contractelor de prestare a serviciilor similare semnate în cadrul proiectelor cu finanțare externă în ultimii 5 ani

35

4.Competențe profesionale

15

Competențe lingvistice (fluență în engleză, română, rusă)

10

Abilități de gestionare a computerului

5

Total

100

 

Consultantul va fi selectat în conformitate cu Metoda de calificare a consultanților (CQS) expusă în Manualul de procurări IFAD.

 

Dacă aveți experiență de a lucra într-o capacitate similară și doriți să faceți o contribuție activă și durabilă la implementarea programului IFAD, trimiteți un Curriculum Vitae detaliat, Scrisoare de motivare și cel puțin 2 referințe profesionale la adresa de mai jos până la 07 martie 2018, ora 16:00.

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md