Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

#STOP POLUĂRII CU PLASTIC!

Published on: M, 06/06/2018 - 09:36

Adunarea Generală a ONU a stabilit, în anul 1972, cu prilejul Conferinței de la Stockholm privind Mediul, Ziua Mondială a Mediului (World Environment Day) marcată, în fiecare an, pe data de 5 iunie. În acest an, Ziua Mediului este dedicată acțiunilor de diminuare a poluării cu materiale din plastic, inclusiv prin susținerea eforturilor de eliminare a plasticului de unică folosință şi de reciclare a acestuia.

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a organizat, în acest context, un eveniment public pentru a discuta despre problemele ecologice și a spori informarea și conștientizarea populației cu referire la importanța protecției resurselor naturale.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare, autorități administrative din subordinea MADRM, ONG-uri de mediu.

 

”Această zi este un prilej de a ne uni eforturile: instituțiile guvernamentale, administrațiile publice locale, mediul de afaceri, organizațiile nonguvernamentale, mass-media, pentru acțiuni comune menite să atragă atenţia asupra necesităţii protecţiei mediului înconjurător și a resurselor naturale. Anul acesta, tema abordată la nivel mondial este combaterea poluării mediului cu plastic, ce îndeamnă  guvernele, industria, comunitățile, oamenii să se unească și să reducă urgent producția și utilizarea excesivă a plasticului de unică folosinţă care poluează mediul înconjurător, mările și oceanele, amenințând sănătatea umană și bineînțeles să găsească alternative durabile”, a subliniat, în discursul de debut al evenimentului,  ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici.

 

În cadrul evenimentului participanții au vorbit despre riscurile de sănătate asociate cu utilizarea și eliminarea materialelor plastice, inclusiv și efectele negative urmare a poluării mărilor și oceanelor, a apelor de suprafață și subterane, a faunei sălbatice, precum și numărul tot mai mare de dovezi că descompunerea materialelor plastice generează probleme globale grave, iar pentru a spori atenția oamenilor asupra acestui subiect, au fost prezentate  câteva date statistice privind poluarea cu materiale din plastic. Astfel, în ultimii 10 ani, omenirea a produs un volum de materiale din plastic egal cu întreaga producție din secolul trecut, iar plasticul aruncat timp de un an e suficient pentru a înconjura pământul de 4 ori și doar 5% din plasticul pe care îl utilizăm este reciclabil. De asemenea, 50% din plasticul pe care îl folosim, îl utilizăm doar o singură dată. Din totalul deșeurilor pe care le producem plasticul reprezintă 10 la sută, iar în oceane 90% din deşeuri, constituie, preponderent plasticul.

 

Totodată, producerea plasticului foloseşte 8% din producţia mondială de petrol.

 

Menționăm, anual aproximativ 500 miliarde pungi de plastic sunt folosite în lume, peste un milion de pungi sunt folosite în fiecare minut. Astfel, pentru a diminua poluarea cu materiale din plastic, specialiștii de mediu recomandă excluderea utilizării veselii din plastic de unică folosință și să optăm pentru pungile reutilizabile atunci când facem cumpărături.

 

La fel ca în fiecare an, în Republica Moldova,  cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, în țară sunt organizate un șir de activități pentru a promova protecția resurselor naturale și dezvoltarea durabilă a vieţii umane cum ar fi:  concerte ecologice, concursuri şcolare de postere, desene şi poezii,  acțiuni de reciclare, campanii de colectare a deșeurilor şi multe altele.

 

”Prin astfel de evenimente se evidențiază problemele de mediu existente pe plan local, naţional, regional şi global, se reamintește anual omenirii cît de grave pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă grija pentru patrimoniul natural și că trebuie mobilizate toate eforturile pentru a asigura continuitatea vieţii pe această planetă”, a precizat ministrul Liviu Volconovici.

 

Oficialul a menționat că, din anul 2010, în Republica Moldova, în această zi este consemnată și Ziua profesională a lucrătorilor în domeniul protecției mediului, cei care muncesc cu abnegație și profesionalism contribuind la promovarea și implementarea politicilor de reducere a poluării mediului, de protecție și conservare a resurselor naturale; de dezvoltare a infrastructurii de mediu și în special, a infrastructurii de gestionare a deșeurilor și de alimentare cu apă și sanitație, și a politicilor de îmbunătățire a calității mediului în ansamblu.

 

”Le mulțumesc colegilor pentru munca depusă sub aspect de protecție a mediului, pentru faptul că aduc contribuţia sa zi de zi unui scop nobil pe care ar trebui să şi-l pună fiecare om în parte, dar și pentru performanțele pe care am reușit să le obținem în acest domeniu. De starea mediului depinde nu doar viaţa noastră, dar şi cea a generaţiilor viitoare, iar noi avem datoria să le transmitem celor care vor veni după noi o planetă curată. mulțumesc tuturor instituțiilor guvernamentale, partenerilor de dezvoltare, pentru că sunteți alături de noi și pentru suportul, inclusiv financiar pe care îl oferiți în implementarea politicilor de mediu” a menționat Liviu Volconovici.

 

Obiectivul evenimentului a fost de a reaminti populației cât de necesar este de a mobiliza toate eforturile pentru a manifesta grijă pentru patrimoniul natural și a asigura continuitatea vieţii pe această planetă.  Tematica abordată la nivel mondial, în acest an, lansează un îndemn  autorităților publice, comunităților de a se uni și a explora alternativele durabile, pentru a  reduce producția și utilizarea excesivă a plasticului de unică folosință care poluează mediul înconjurător, mările și oceanele și amenință sănătatea umană.

 

 

 6 iunie 2018

Serviciul informare și comunicare cu mass media al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului