Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

“Extins 08.02.2021”

Selectarea consultanților individuali în scopul acordării asistenței Proiectului de Rezilienţă Rurală (IFAD VII) la evaluarea și expertizarea echipamentelor/tehnicii agricole privind corespunderea cu cerințele și parametrii tehnici stabiliți în Manualul operațional

 

 Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR – IFAD VII) finanțat din mijloacele Fondului Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (ASAP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor (UCIP) Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă ale populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăți oportunitățile economice.

 

În cadrul PRR pe parcursul următorilor 3 ani (2020-2023) UCIP IFAD va acorda suport financiar sub formă de grant producătorilor agricoli pentru a asigura măsurile de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice. Suma grantului oferită de UCIP IFAD constituie până la 70 % din costul total al investiției, dar nu mai mult de 5000 dolari SUA.

 

Astfel, în scopul asigurării producătorilor agricoli cu echipament performant, tehnici și practici moderne de practicare a agriculturii, pentru a deveni mai rezilienți la impactul schimbărilor climatice cum ar fi temperaturile extreme pe timp de vară, înghețurile, grindina, ploile torențiale, vânturile puternice sau inundațiile, UCIP IFAD oferă suport sub formă de grant producătorilor agricoli pentru a asigura măsurile de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice.

 

Pentru realizarea cu succes a programului, UCIP IFAD va contracta pe o perioadă de trei ani (2020-2023):

a)     Consultantul individual în scopul acordării asistenței Proiectului la evaluarea și expertizarea echipamentului de producere a energiei regenerabile (panouri fotovoltaice și colectoare solare) în zona de producere (Licitația 67/20 PRR)

b)     Consultant individual în scopul acordării asistenței Proiectului la evaluarea și expertizarea echipamentului la implementarea tehnologiilor de irigare micro-presurizată (Licitația 68/20 PRR)

c)      Consultant individual în scopul acordării asistenței Proiectului la evaluarea și expertizarea sistemelor de plasă anti-grindină și plasă pentru umbrire (Licitația 69/20 PRR)

 

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu metoda de Selectare a consultanților (ICS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a informației solicitate în formularul de concurs poate duce la descalificarea ofertei DVS.

               

Scrisoarea consultantului de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea acestuia, completată conform modelului transmis concomitent cu Cererea de exprimare a interesului la Licitația corespunzătoare.

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 12.01.2021, 25.01.2021, extins până la 08.02.2021 ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md