Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

”Extins 13.05.2019” Selectarea expertului la implementarea tehnologiei de cultivare a culturilor agricole în baza principiilor Sistemului Conservativ al Agriculturii în cadrul Școlilor de câmp pentru fermieri.

 


 

 

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor.

 

UCIP-IFAD pe perioada anilor precedenți a creat 10 (zece) Școli de câmp pentru fermieri (SCF) cu loturi demonstrative, în baza cărora, în condiții de câmp, va fi implementată  și promovată tehnologia de cultivare a culturilor agricole în baza principiilor Sistemul conservativ de agricultură (SCA). Derularea cu succes ale activităților preconizate va depinde în mare măsură de nivelul de pregătire și instruire a producătorilor agricoli din cadrul SCF-lor. Pentru o implementare eficientă producătorii agricoli vor fi consultați de  un expert în domeniul implementării SCA.

 

Aranjamente

În baza unui concurs național, UCIP-IFAD va selecta 2 experți în aplicarea SCA, care vor fi responsabili pentru acordarea asistenței consultative și de instruire în cadrul SCF cu un volum de aproximativ 50 zile lucrătoare pe an fiecare. SCF sunt amplasate in raioanele: Drochia, Orhei, Anenii Noi, Hîncești, Leova, Criuleni, Riscani, Rezina, Causeni, și Cahul.

Responsabilitățile prestatorului

În sarcina expertului va fi acordarea de consultanță și asistență tehnică, monitorizarea loturilor demonstrative, ghidarea și asistența producătorilor agricoli de a trece de la agricultura tradițională la SCA, cât și organizarea seminarelor de informare și instruire în domeniul SCA. Sarcinile expertului:

  • Monitorizarea respectării tehnologiei elaborate în baza studiilor de pre-fezabilitate a întreprinderilor agricole și în caz de necesitate ajustarea tehnologiilor de implementare pentru culturile agricole în baza principiilor SCA la fiecare lot demonstrativ din cadrul SCF-lor;

 

  • Ajustarea și optimizarea elementelor agrotehnice pentru fiecare lot demonstrativ în parte, reieșind din rezultatele analizelor agrofizice şi agrochimice a solului şi condițiilor climaterice din subzona agroecologică respectivă;

 

  • Menținerea evidenței lucrărilor efectuate în Registrul Lotului demonstrativ;
  • Elaborarea eventualelor corectări a normelor de fertilizare a solului, metodelor și schemelor de protecție (norma de consum, tipul preparatului de uz fitosanitar, etc.) a culturilor de câmp împotriva buruienilor, bolilor şi dăunătorilor precum și după caz a altor elemente tehnologice incluse în fișa tehnologică la cultivarea culturilor de câmp în cadrul Școlilor de câmp pentru fermieri;
  • Participarea cu prezentări/rapoarte și diseminarea rezultatelor obținute și cunoștințelor prin intermediul seminarelor, meselor rotunde, mass-media, conferințelor, publicațiilor științifice, etc;
  • Participarea și prezentarea rapoartelor la seminarele care vor fi organizate în cadrul a Școlilor de câmp pentru fermieri.

 

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită persoanele cointeresate să își exprime interesul în calitate de expert individual pentru prestarea serviciilor sus menționate.

Potențialii prestatori trebuie să furnizeze informații, care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a-și îndeplini obligațiile de prestare a serviciilor.  

Cerințe minime de calificare

  1. Persoană fizică disponibilă să presteze servicii în calitate de consultant individual.
  2. Studii superioare în domeniul agroingineriei sau agronomiei.
  3. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul implementării tehnologiilor performante în Agricultura conservativă.

 

Consultantul va fi selectat în conformitate cu Metoda de procurare "Selectarea consultanților individuali (ICS)" expusă în Manualul de procurări IFAD.

Participanții la concurs e necesar să furnizeze informații care să confirme calificarea acestora precum și să corespundă criteriilor minime de experiență de mai sus. Informațiile transmise trebuie să includă: (i) scrisoarea de intenție (Cover letter); (ii) CV-ul în limba română și (iii) de la 1-3 referințe profesionale (scrisori de recomandare).

Dacă aveți experiență de a lucra într-o capacitate similară și doriți să faceți o contribuție activă și durabilă la implementarea programului IFAD, transmiteți  materialele solicitate la concurs  , extins până la 13.05.2019, ora 17:00.

 

Persoanele interesate pot obține informații detaliate despre licitație conform contactelor de mai jos, de luni pînă vineri de la 08:00 la 17:00 (ora locală).

 

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

of.  1303,  bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, 

Chisinau,  MD-2004,  Republic  of  Moldova

Tel/Fax: +373 22 22 50 46

Persoana de contact: Nadejda Russu, Specialist în procurări

E-mail: procurement@ucipifad.md, nadejda.russu@ucipifad.md 

www.ucipifad.md