A A A

„Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

Proiect finanțat de Agenția Internațională de Cooperare a Germaniei (GIZ)

 

Numărul contractului:                                     81268195

Numărul de procesare a proiectului:           14.2267.4-021.00

 

Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță

 

Denumirea proiectului: „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

 

Denumirea sarcinii: Expert național

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului„Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”.

 

1. Atribuțiile expertului: 

Elaborarea Regulamentului privind anvelopele uzate și a documentelor conexe (conform caietului de sarcini) necesare pentru aprobarea hotărîrii de Guvern.

 

2. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

-    Diplomă universitarăcel puțin în unul din următoarele domenii:mediu, drept, administrație publică sau alte domenii relevante

-    Cel puțin 3 ani de experiență dovedită în furnizarea de servicii de consultanță sectorului public

-    Experiență dovedită în dezvoltarea documentelor AIR în conformitate cu metodologia națională și procesul de consultare / revizuire cu Comisia de stat respectivă

-    Experiență dovedită în dezvoltarea actelor juridice în conformitate cu metodologiile naționale și procesele de promovare

-    Experiența anterioară în asistență pentru dezvoltare sau lucrări conexe pentru o organizație donatoare, instituții guvernamentale, ONG va fi un atu

-    Cunoașterea politicilor și a legislației UE și a aspectelor economice și financiare ale aproximării UE va fi un avantaj

-    Cunoașterea politicilor din sectorul deșeurilor la nivel național și la nivelul UE va fi un avantaj

-    Abilități analitice și de redactare

-    Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient cu părțile interesate și de a prezenta idei în mod clar și eficient

-    Abilități excelente de comunicare

-    Cunoștință de limbă românăși rusă.

 

3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-   până la ora: [16:00]

-   până la data de: [19.03.2021]

 

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: dorin.andros@uipm.md   

Caietul de saricini și condițiile de participare pot fi descărcate de mai jos:

 

Documente atașate: