Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

„Servicii de asistență la implementarea proiectului pilot în scopul accesării granturilor pentru dezvoltarea și diversificarea afacerilor femeilor din cele mai vulnerabile localități la schimbările climatice”(companii de consultanță)

Proiectul de Rezilienţă Rurală (IFAD VII), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii Producători (PAMF) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD, este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezistenţei la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

UCIP-IFAD va contracta în bază de concurs o companie prestator de servicii, care va implementa proiectul pilot în cadrul căruia va fi oferit suport femeilor care activează în agricultură, fie individual sau în grupuri de producători, în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice, în scopul accesării granturilor pentru diversificarea afacerilor, a spori veniturile şi a deveni mai rezistente la schimbările climatice. Proiectul va fi implementat în următorii 5 ani (2018-2022) şi îşi va desfăşura lucrările în cele mai vulnerabile localităţi la schimbările climatice, identificate de UCIP-IFAD.

Aria proiectului pilot, va cuprinde patru raioane (Teleneşti, Nisporeni, Călăraşi şi Rezina) şi circa 30 de APL din aceste raioane.

Conform manualului de implementare a proiectului, UCIP-IFAD va acorda suport financiar până la 1500,00 USD pentru femeile care lucrează în mod individual în agricultură, cu contribuţia financiară în mărime de 20%, iar femeile care activează în  grupurile de procesare pot beneficia de granturi de până la 8000,00 USD/per grup, cu marja de cofinanţare de 15% în contribuție bănească. Numărul beneficiarilor proiectului pilot este estimat la circa 390 femei-fermieri.   

Prestatorul de servicii selectat în bază de concurs, va fi responsabil pentru mobilizarea socială în satele din zona proiectului pilot, identificarea femeilor care activează ca fermieri individuali sau în grupuri de producători, care sunt eligibile pentru finanţare, au interes în diversificarea afacerilor cât şi în aplicarea tehnologiilor noi de rezilienţă climatică. La fel, prestatorul de servicii selectat, va oferi servicii de orientare investițională potențialii beneficiari, prin organizarea seminarelor de instruire, va elabora Concepte simplificate de afaceri pentru fiecare beneficiar din aria proiectului, va acorda asistență beneficiarilor la pregătirea documentelor de rambursare a cheltuitelor, inclusiv a celor justificative pentru investiția efectuată, va elabora planul de lucru pentru următoarea perioadă de implementare a proiectului și va monitoriza implementarea investiției și atingerea obiectivelor investiționale.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda de Selectare Bazată pe Calitate-cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

Scrisoarea de intenție va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md, în rubrica Achiziții.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 28.08. 2018, ora 16:00.

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md