10. Programulde suprimare eşalonată ahidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi aPlanului de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020