13. Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020