EU4CLIMATE își sincronizează planul de activitate pentru anul 2020 cu activitățile implementate în cadrul altor inițiative relevante în domeniul combaterii schimbărilor climatice

Published on: V, 04/10/2020 - 13:54

Proiectul EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, a organizat în perioada 10-24 martie 2020, consultări publice cu părțile interesate pentru a-și sincroniza activitățile planificate a fi realizate în anul 2020 în scopul obținerii unui impact maxim în combaterea schimbărilor climatice și atingerea obiectivelor Acordului Climatic de la Paris.

 

Planul de activități al proiectului pentru anul 2020 prevede sprijin autorităților în elaborarea politicilor naționale și sectoriale de atenuare și adaptare la schimbările climatice și a fost adaptat între timp și la realitățile și riscurile impuse de pandemia COVID-19.

 

Astfel, cu sprijinul proiectului și ghidarea strategică din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a fost elaborată Contribuția Națională Determinată 2 (CND2) a Republicii Moldova la Acordul Climatic de la Paris, care a fost depusă pentru înregistrare la Secretariatul Convenției-cadru a ONU privind schimbărilor climatice (CONUSC) pe data de 4 martie 2020. Moldova a fost a patra țară din lume (după Insulele Marshall, Suriname și Norvegia) care a depus CND actualizată. Obiectivele mai ambițioase ale CND2 vor fi incluse în Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse până în anul 2030 și Planul de Acțiuni privind implementarea acesteia, ce urmează a fi revizuită începând cu trimestrul 3 al anului curent cu sprijinul proiectului EU4Climate.

 

Până la  finele anului 2020, urmează a fi elaborat și pachetul de documente pentru revizuirea Sistemului Național de Monitorizare și Raportare (SNMR) a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), prin alinierea la cadrul de reglementare cu nivel înalt de transparență pentru acțiuni și suport, conform Articolului 13 al Acordului de la Paris. Specialiștii din sectorul public, asociativ și privat vor fi instruiți cum să utilizeze SNMR.

 

Totodată, cu suportul proiectului EU4Climate urmează a fi elaborat până la finele anului curent Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” (SIA „REPC”), care va conține incorporat și un sistem automatizat de raportare și monitorizare a producerii, importului, exportului și aplicării substanțelor care distrug stratul de ozon (SDO) și gazelor fluorurate cu efect de seră, respectiv a aplicării și exploatării echipamentului și produselor ce conțin asemenea substanțe.

 

Proiectul EU4Climate urmează de asemenea să susțină pe parcursul anului 2020 elaborarea proiectului Legii privind gazele fluorurate cu efect de seră, cu accent pe necesitatea transpunerii în legislația națională a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră, activitate care reiese din rezultatele analizei lacunelor în sectorul ODS și gazelor-F, realizată în anul 2019 de consultantul internațional din Germania.

 

Experții EU4Climate au analizat lacunele cadrului legislativ național actual privind clima și au elaborat între timp și o Foaie de parcurs pentru alinierea legislației naționale la acquis-ul UE privind clima, conform prevederilor Acordului de Asociere a Republicii Moldova la UE. În rezultatul consultărilor cu părțile interesate, și urmând Foaia de parcurs elaborată, s-a decis o cooperare mai strânsă cu alte proiecte finanțate de partenerii de dezvoltare în Republica Moldova. În special, este vorba de asigurarea sinergiei cu Proiectul UE “Suport pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova” (STARS), care a contribuit la dezvoltarea scenariilor de reducere a emisiilor de GES până către anul 2050 cu modelul TIMES, rezultatele obținute urmează a fi integrate și considerate în Planul național de acțiuni pentru energie și climă până către 2030, activitate care urmează a fi demarată de curând cu efortul comun al proiectelor STARS și EU4Climate.

 

Pînă către finele trimestrului 2 al anului 2020, cu suportul unui consultant internațional din România, vor fi elaborate și recomandări de integrare a aspectelor de schimbări climatice în politicile sectorului gestionarea deșeurilor al Republicii Moldova. Concomitent, proiectul EU4Climate își propune și elaborarea ”Ghidului sectorial privind integrarea schimbărilor climatice în politicile sectorului deșeurilor în conformitate cu Acordul de la Paris”. Ghidul respectiv va fi elaborat până la finele anului 2020 în baza ”Conceptului de instruire privind compilarea inventarelor de GES și identificarea opțiunilor de atenuare în sectorul deșeurilor” dezvoltat în cadrul proiectelor GIZ „Information matters” (2013-2019) și ”Proiectul sectorial privind conceptele de gestionare durabilă a deșeurilor și economia circulară” (2016-2022), implementate în numele Ministerului Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitatea Nucleară (BMU) în cadrul Inițiativei sale internaționale pentru climă (IKI).

 

Notă: Cu un buget total de 8,8 milioane Euro, Proiectul EU4Climate, se desfășoară în perioada 2019-2022 în țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) și are următoarele componente: (i) actualizarea Contribuțiilor Naționale Determinate la Acordul de la Paris; (ii) elaborarea strategiilor naționale de dezvoltare cu emisii reduse către anul 2050; (iii) consolidarea sistemelor naționale de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră; (iv) alinierea la acquis-ul comunitar în domeniul climei; (v) integrarea dimensiunii de climă în documentele de politici sectoriale, creșterea gradului de conștientizare și elaborarea ghidurilor sectoriale pentru implementarea Acordului de la Paris; (vi) atragerea de investiții în domeniul schimbărilor climatice; (vii) o mai bună planificare a adaptării la schimbările climatice.