Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

21-24 mai - Zilele internaționale dedicate conservării biodiversității

Published on: J, 05/21/2020 - 08:40

În perioada 21-24 mai, anual, marcăm mai multe evenimente consacrate protecției mediului, conservării biodiversității, habitatelor naturale și ariilor protejate.

 

Astfel, pe 21 mai marcăm Ziua Rețelei Ecologice Europene Natura 2000, ce accentuează importanța protecției siturilor naturale din rețeaua ecologică europeană Natura 2000, rețea realizată prin implementarea a două acte normative elaborate de Consiliul Europei: Directiva Păsări (conservarea speciilor de păsări sălbatice) și Directiva H(conservarea speciilor de plante și animale sălbatice și a habitatelor naturale). Astfel, Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) a fost constituită, conform Directivei Păsări, cu scopul de a menține în stare favorabilă speciile de păsări sălbatice și conservare a acestora. De asemenea, Siturile de Importanță Comunitară (SCI), constituite conform Directivei Habitate, au scopul menținerii și conservării speciilor de plante și animale sălbatice și habitatelor naturale de interes comunitar reprezentative pentru regiunea biogeografică în care se încadrează.

 

22 mai - Ziua Internațională a Biodiversității, proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, prin rezoluția 55/201, din 20 decembrie 2000, are scopul de a crește gradul de înțelegere și conștientizare asupra problemelor biologice. Tematica anului 2020, este:„Soluțiile noastre sunt în NATURĂ” și subliniază abilitatea, solidaritatea și importanța statelor de a conlucra împreună pentru a construi un viitor al vieții în armonie cu natura. Astfel, comunitatea globală este chemată să-și reexamineze relația cu lumea naturală,  în pofida progreselor tehnologice, dat fiind faptul că omenirea este complet dependentă de ecosistemele sănătoase și vibrante pentru apă, alimente, energie, etc.

 

Totodată, sloganul anului 2020: „Soluțiile noastre sunt în Natură”- aduce atât soluții bazate pe natură cu garanții privind biodiversitatea, cât și aspectul biodiversității – prioritar naturii. De asemenea, arată că oamenii fac parte din natură și nu se separă de natură. Acest slogan îndeamnă la acțiune în fiecare zi. Cererile de acțiune ar putea include: soluții bazate pe ecosisteme pentru soluționarea simultană a pierderilor de biodiversitate, schimbărilor climatice și degradării terenurilor; un viitor comun pentru toată viața pe Pământ.

 

În același context, anul 2020  reprezintă: perioada finală pentru Planul strategic 2011-2020 privind biodiversitatea și cele 20 de obiective ale Aichi Biodiversității; deceniul ONU al științei oceanelor pentru dezvoltare durabilă și deceniul ONU privind restaurarea ecosistemelor; Summit-ul ONU pentru biodiversitate, la nivelul șefilor de stat și de guvern, pentru a evidenția urgentarea acțiunilor la cele mai înalte niveluri în sprijinul unui cadru global de biodiversitate post-2020, care contribuie la Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030 și plasează comunitatea globală pe calea către realizarea Viziunii pentru Biodiversitate din 2050.

 

24 mai  - Ziua Europeană a Parcurilor, lansată de Federația EUROPARC cu scopul de a crește profilul ariilor protejate europene și de a genera sprijin public pentru scopurile și activitățile lor. Ariile naturale protejate de stat reprezintă principalele componente ale capitalului natural, cu regim special de protecție, care asigură resursele și serviciile eco-sistemice necesare pentru o dezvoltare durabilă.

 

Mesajele cheie lansate de comunitatea europeană, cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor:

 • Parcurile protejează o varietate de specii și habitate pe cale de dispariție. Asigură diversitatea genetică, oferind speciilor un loc sigur pentru a crește șansele de supraviețuire atunci când sunt amenințate de boală și de schimbări naturale.
 • Parcurile sănătoase stochează cantități uriașe de CO2 și filtrează aerul pe care îl inspirăm. Sunt responsabile pentru aproximativ 15% din stocul de carbon terestru.
 • Parcurile sănătoase reglează climatul nostru, împiedică inundațiile și dezastrele naturale.
 • Parcurile sănătoase oferă apă potabilă proaspătă, vitală pentru toate speciile și este absolut esențială pentru sistemele noastre agricole și industriale.
 • Parcurile sănătoase previn eroziunea solului, protejând semințele, promovând fertilitatea solului încurajând practicile agricole durabile.
 • Parcurile europene sunt locuri speciale în care umanitatea a învățat liniștea mentală și inspirația.
 • Parcurile europene sunt unele dintre locurile cele mai vizitate pentru activități în aer liber și au un rol fundamental în promovarea turismului durabil.

 

În context, menționăm principalele perspective pentru conservarea biodiversității în Republica Moldova:

 

 • extinderea suprafeței ariilor protejate până la 8% din teritoriul țării și intensificarea controlului asupra gestionării ariilor naturale protejate;
 • extinderea suprafeței terenurilor împădurite până la 15% din teritoriul țării; crearea rețelei ecologice naționale și Rețelei europene Emerald;
 • crearea administrațiilor pentru Parcul Național Orhei și Rezervația biosferei „Prutul de Jos”;
 • crearea primei Rezervații biosferei trilaterale Republica Moldova, Ucraina, România: „Delta Dunării – Prutul de Jos”;
 • îmbunătățirea legislației în domeniul gestionării ariilor naturale protejate și conservării biodiversității.

 

Notă: Activitățile de conservare a biodiversității și de protecție a ariilor naturale protejate de stat sunt determinate de necesitatea realizării obiectivelor Conferinței ONU pentru Dezvoltare Durabilă și de angajamentele în cadrul Acordului de Asociere cu UE, inclusiv la Compartimentul UE ”Protecția naturii”.