A A A

Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la utilizarea apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole

Published on: M, 08/19/2020 - 17:32

19 august 2020, Chișinău – Executivul a aprobat în ședința de astăzi, Regulamentul cu privire la folosința apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole.

 

Documentul aprobat va asigura controlul de stat în domeniul folosirii și gestionării durabile a apelor subterane pentru irigarea terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole, prin intermediul Agenției Apele Moldovei, Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenției de Mediu și va preveni degradarea solurilor, ca urmare a stabilirii parametrilor calitativi ale apelor subterane ce vor fi utilizate la irigarea terenurilor agricole, în funcție de tipul solului.

 

„În virtutea dependenței înalte a economiei și comunităților rurale de sectorul agricol, costurile socio-economice cauzate de schimbările climatice, calamitățile naturale, precum seceta și inundațiile, în  Republica Moldova, sunt semnificative.  Secetele din 2007 și 2012 au provocat pierderi economice estimate la circa un miliard de dolari și respectiv 0.4 miliarde de dolari. Conform estimărilor pierderile economice din anul curent, de asemenea vor fi majore. Consecința cea mai directă a climei aride, este reducerea productivității culturilor horticole și punerea în pericol a securității alimentare a țării. Luînd în considerație condițiile climaterice din țara noastră, irigarea este principala măsură eficientă de optimizare a regimului de umiditare a solului în perioada de vegetație a culturilor horticole și contribuie la majorarea productivității agroalimentare. Articolul 45 alin. (2) din Legea apelor prevede că  în zonele în care nu există surse necesare de apă de suprafaţă, dar există rezerve suficiente de ape subterane, inclusiv cu proprietăți potabile, se permite utilizarea acestora în alte scopuri decît cel al alimentării cu apă potabilă şi menajeră în baza unor reglementări aprobate de Guvern”, a subliniat ministrul Ion PERJU, în ședință de Guvern.

 

Totodată, oficialul a comunicat că în 2019, la nivel național erau exploatate în baza autorizațiilor de mediu, doar 360 de fântâni arteziene, ceea ce constituie circa o treime din numărul total al fântânilor arteziene construite și aflate în stare funcțională.

 

„Această situație denotă utilizarea neautorizată și necontrolată a apelor subterane, fapt ce are impact negativ asupra componentelor de mediu: apă, sol, dar și asupra economiei naționale. În acest context, menționez că apele subterane sunt utilizate cu scop de irigare a terenurilor agricole în România, Ucraina, Grecia, Spania, Portugalia, SUA”, a precizat Ion PERJU.