Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Un proiect de alimentare cu apă și-a trecut în revistă realizările și programul de activitate pentru perioada următoare

Published on: M, 03/23/2021 - 15:54

23 martie 2021, Chișinău – Membrii Comitetului de Supraveghere a Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, s-au întrunit, astăzi, într-o ședință on-line pentru a aviza Raportul Operațional pentru perioada 13 mai 2016 – 31 decembrie 2020, Planul de procurări al  proiectului actualizat și Planul de lucru pentru faza finală de implementare. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți starea de sănătate a populației din Republica Moldova în contextul maladiilor provocate de calitatea precară a apei.

 

În debutul evenimentului, Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ghenadie IURCO, a exprimat recunoștință partenerilor de dezvoltare pentru suportul oferit în realizarea principalelor activități realizate în ultimul semestru al perioadei de raportare.

 

„Am o deosebită plăcere să constat că în perioada de raportare au fost înregistrate realizări importante în legătură cu perfecționarea cadrului normativ în domeniul managementului resurselor de apă. Astfel, la 21 august 2020 au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern Planurile de management ale riscului la inundații pentru districtele bazinelor hidrografice Nistru , Dunăre-Prut și Marea Neagră; la 7 octombrie 2020 au fost aprobate Metodologiile de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și a zonelor sensibile la nutrienți. La fel, în cadrul proiectului au fost achiziționate șapte stații de ridicare a presiunii, patru pompe submersibile și două stații de pompare a apelor uzate, care în timpul apropiat urmează a fi transmise autorităților administrației publice locale pentru a fi instalate. În acest context țin să aduc mulțumiri partenerilor de dezvoltare pentru suportul oferit în această perioadă”, a menționat Secretarul de Stat.

 

Oficialul a declarat că în perioada următoare activități ce urmează a fi realizate până la sfârșitul lunii mai.

 

„Agenda de lucru pentru perioada următoare este una consistentă și vom munci intens pentru finalizarea activităților planificate. În acest context fac referință că urmează să fie elaborate Sistemul Informațional Automatizat  „Cadastrul de Stat al Apelor”; Metodologiile pentru determinarea limitelor de utilizare a apelor, Conceptul privind managementul apelor pluviale și Regulamentul privind Zonele Protejate. Totodată, vom conjuga eforturile ocmune pentru  instalarea pompelor eficiente din punct de vedere energetic achiziționate în faza 2 a activității nominalizate; evaluarea stării corpurilor de apă din Districtul Bazinului Hidrografic Nistru; achiziționarea echipamentului pentru monitorizarea calității apelor de suprafață pentru SHS”, a punctat Ghenadie IURCO.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai donatorilor - Biroul de Cooperare al Elveției în RM, Biroul de Coordonare pentru Cooperare Tehnică al Ambasadei Austriei în RM, și exponenți ai Cancelariei de Stat, ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Asociației „Moldova Apă-Canal”, Congresul Autorităților Publice Locale, etc.

 

Notă: Implementarea Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” a demarat în 2016, în  baza Acordului trilateral dintre Ministerul Mediului și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, cu un buget total de circa 4, 5 mln de euro.