Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

MADRM a creat un grup de lucru interministerial pentru a facilita avizarea cadrului normativ în domeniul deșeurilor și substanțelor chimice

Published on: M, 03/31/2021 - 17:06

31 martie 2021, Chișinău – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a convocat, marți, 30 martie curent, o ședință de lucru în care a decis crearea unui grup de lucru interministerial, cu rolul de a facilita procesul de avizare a  cadrului normativ în domeniul deșeurilor și substanțelor chimice.

 

În debutul ședinței, Secretarul de Stat al MADRM, Ghenadie IURCO, a menționat că grupul de lucru creat va asigura consolidarea cadrului normativ și accelerarea elaborării  politicilor coerente, activități necesare pentru atragerea investițiilor în crearea unei infrastructuri în țara noastră, în vederea implementării proiectelor de infrastructură și îmbunătățirii calității vieții populației și mediului.

 

”Scopul activităților noastre trebuie să intensifice indicatorii de dezvoltare durabilă, incluse în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030. În acest sens, ne propunem crearea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor și substanțelor chimice, reducerea cantităților deșeurilor depozitate și creșterea ratei de reciclare a acestora”, a precizat oficialul.

 

Experții naționali din cadrul proiectului „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) au comunicat rezultatele studiului situației existente privind gestionarea deșeurilor, inclusiv și a fluxurilor de deșeuri specifice în țara noastră, precum și foaia de parcurs pentru elaborarea Programului de gestionare a deșeurilor.

 

Conform experților, domeniile prioritare prevăzute de foaia de parcurs includ: inițiative de reducere a deșeurilor inclusiv la depozitele de deșeuri și returnarea materială a acestora; indicii potențialului de dezvoltare a economiei circulare; nivelul de implicare, sensibilizare și de educare a populației în scopul creării unui mediu durabil privind gestionarea deșeurilor.

 

Șefa direcției Politici de Management al Deșeurilor și Substanțelor Chimice din cadrul MADRM, Svetlana Bolocan, a prezentat noile documente de politici și cadrul normativ în domeniul deșeurilor,  acte ce sunt în proces de elaborare. Totodată, reprezentanții MADRM au trecut în revistă realizările obținute în contextul implementării Strategiei de gestionare a deșeurilor in Republica Moldova pentru anii 2013-2027, precum și ale cadrului normativ aprobat aferent Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.

 

La runda de întrebări și răspunsuri, membrii grupului de lucru au realizat un schimb de opinii, fiind axate pe aspecte ce vizează generarea datelor pe deșeuri inclusiv celor periculoase, problemelor care au fost identificate și reflectate în studiul elaborat și pașii ce trebuie întreprinși pentru realizarea Foii de parcurs în elaborarea Programului de gestionare a deșeurilor.

 

Notă:Evenimentul a avut loc cu suportul Proiectului „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment). Proiectul urmărește scopul de a susține cele șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina să-și păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor din punct de vedere al mediului prin susținerea acțiunilor legate de mediu, demonstrând și deblocând oportunitățile pentru creșterea mai verde și stabilind mecanisme pentru gestionarea mai bună a riscurilor și a impacturilor asupra mediului.