Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

MADRM și FAO au discutat despre provocările și prioritățile sectorului agricol din țara noastră

Published on: J, 06/03/2021 - 15:52

3 iunie 2021, Chișinău – Provocările și prioritățile sectorului agricol din țara noastră au fost discutate, astăzi, în cadrul unei ședințe comune a reprezentanților Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu reprezentanții Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Este prima ședință anuală ce a avut ca scop identificarea priorităților de dezvoltare a sectorului agricol prin prisma proiectelor în derulare în țara noastră cu suportul FAO.

 

În cadrul ședinței, Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Tatiana NISTORICĂ e enumerat factorii care influențează creșterea sau stagnarea sectorului agricol, precum și prioritățile actuale înscrise pe agenda Guvernului în domeniul agro-industrial.

 

„Producătorii agricoli sunt expuși unui șir de provocări ce au impact direct asupra rezultatelor din sector. În contextul actual, tindem să ne orientăm spre modernizarea și implementarea tehnicilor prin prisma experiențelor altor state dezvoltate. Totuși, principalele provocări de influență majoră sunt: nivelul scăzut de dezvoltare a sectorului de procesare a producției agricole; necesitatea stringentă de revitalizare a sectorului zootehnic, capabil să asimileze materia primă și să stopeze degradarea terenurilor agricole; vulnerabilitatea înaltă la schimbările climatice și suprafețe reduse cu soiuri și varietăți de culturi cu valoare adăugată; suprafețe reduse a terenurilor irigate și asigurarea insuficientă cu apă de calitate pentru irigare; insuficiența specialiștilor calificați; discrepanța dintre cercetare, inovare și sectorul real; existența suprafețelor neacoperite de protecție antigrindină și necesitatea creșterii eficienței sistemului antigrindină. Prioritățile actuale ale Guvernului pentru dezvoltarea agriculturii ca segment competitiv al economiei naționale sunt: dezvoltarea sustenabilă a sectorului horticol; dezvoltarea sectorului zootehnic; asigurarea unei dezvoltări sustenabile a sectorului vitivinicol și sprorirea competitivității  produselor vitivinicole; evaluarea și perfecționarea politicii de subvenționare; reformarea științei agricole prin asigurarea transferului tehnologic și fundamentarea științifică a programelor sectoriale de dezvoltare; armonizarea legislației naționale, aferente Planului Naţional de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, la standardele și normele comunitare. Vectorii principali de dezvoltare a sectorului agricol și a zonelor rurale sunt definiți în Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru perioada 2021-2030, iar de dezvoltare a sectorului de irigare se regăsesc în Strategia Națională de Dezvoltare a Sistemului de Irigare”, a declarat Tatiana NISTORICĂ.

 

În aceeași ordine de idei, Secretarul de Stat a menționat că, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) reprezintă un pilon principal în dezvoltarea sectorului agricol din țara noastră, prin prisma proiectelor aflate în derulare.

 

Menționăm, în prezent, în țara noastră, cu suportul FAO sunt în derulare șase proiecte:

 

-         Proiectul "Suport pentru îmbunătățirea sistemului statisticii agricole";

 

-         Consolidarea capacităților instituționale ale MADRM  în scopul coordonării și implementării politicii de promovare a produselor agroalimentare moldovenești;

 

-         Consolidarea capacităților micilor producători de pomușoare;

 

-         Evaluarea comprehensivă a culturilor agricole și elaborarea răspunsului durabil la secetă;

 

-         Crearea unui mediu de politici ce ar permite managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări integrate pentru a atinge neutralitatea degradării terenurilor în Moldova;

 

-         Integrarea adaptării în procesele de planificare în vederea reducerii vulnerabilității la schimbările climatice la nivel local și central în sectorul agricol al Republicii Moldova.